Etterforsker mystisk brynjefunn fra glemt ridder

- Dette funnet er veldig spennende, sier 29 år gamle Marte Lie som hospiterer som arkeolog i Buskerud fylkeskommune.

For tredje året på rad har en masterstudent fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fått hospitere som arkeolog i Buskerud fylkeskommune.

Marte Lie (29) har blant annet et mystisk brynjefunn fra Hallingdal som en av oppgavene i team kulturminnevern.

Funnet ble gjort under steinheller i ei røys like ved Hol Bygdemuseum ved Hagafoss og avkjøringen fra rv 7 mot Aurland, på en liten plass som kalles Mølledalen.

Hol gammelt kart
Fra den gamle kirken til funnstedet er det litt over 3 kilometer.

- Skjule en forbrytelse

- Trolig er brynjen fra tiden etter svartedauden i middelalderen og brynjen er gravd ned i et forsøk på å skjule drapet på en høytstående person, en ridder, forklarer arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

- Det er mange brikker som skal falle på plass. Funnet plasserer seg inn i en periode på 1400-tallet hvor det var mye politisk uroligheter i Norge, med flere bondeopprør mot øvrigheten, sier Marte Lie.

29-åringen mener det er viktig å ha godt kjennskap til middelalderen og hvordan forholdene var i det lokale området for å komme nærmere en løsning.

- Vi tror det er en ridder fordi personen er iført en høystatus-gjenstand som jo en ringbrynje er. Det totale funnet tilsier at han var iført en platerustning, og det var det ikke hvemsomhelst som hadde på 1400-tallet, sier Lie.

Brynje

Hentet ut flere gjenstander

Over en fireårsperiode på 1800-tallet ble det hentet ut store deler av en ringbrynje: Brynjehals (gorget), brynjehoser med snøring og et erme.

Bare rundt ti brynjer fra tiden før 1537 har blitt funnet her til lands, og bare et par nogen lunde hele, blant annet Gjermundbufunnet på Ringerike (Wikipedia) som også inneholdt den eneste kjente hjelmen fra vikingtid.

- Det var en henvendelse fra konserveringsavdelingen ved Kulturhistorisk museum som satte oss på sporet av åstedet, legger arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune til.

Det var en ringbrynje som ble funnet på midten av 1800-tallet som manglet funnopplysninger, men en henvendelse til Hol historielag kastet raskt lys over saken.

- Glemt i 150 år

- Både historielaget og vi begynte grave i opplysninger og det ble klart at dette var et uhyre sjeldent og spennende funn, glemt i 150 år, sier Tafjord.

- Resultatene vil bli presentert i Hol Historielags årbok i år. Vi har lærer mye når vi graver i denne saken og det håper vi leseren gjør også, sier han.

Hospiteringen skal gi studentene et innblikk i hva jobben som fylkesarkeolog innebærer og målsetningen hos oss er at de skal få prøve alle arbeidsoppgaver vi utfører til daglig: Formidling, foredrag, kulturminneregistreringer, rapportskriving og saksbehandling.

- Det er veldig kjekt å hospitere hos fylkeskommunen. Jeg får spennende arbeidsoppgaver, og jeg har definitivt lært mye, avslutter 29 år gamle Marte Lie.


Publisert 17. september 2015, oppdatert 14. august 2019.