Fant over 200 gjenstander med metalldetektor

Buskerud fylkeskommune, Kulturhistorisk museum og Rygene detektorklubb fant over 200 gjenstander fra bronsealder - vikingtid i løpet av 48 timer i Hokksund.

Lørdag 30. april og søndag 1. mai gjennomførte Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Buskerud fylkeskommune og Rygene detektorklubb siste del av den arkeologiske undersøkelsen på Semsletta utenfor ‎Hokksund‬ i Øvre Eiker kommune.

Kartlegging med georadar hadde allerede påvist et mulig verksteds- og bosetningsområde, et gravfelt med 15 store graver og et lite gårdstun fra jernalderen.

Les også: Sjeldent irsk relikvieskrin ble funnet av metallsøkere i 2014

- Funnene vi gjorde sist helg bekrefter de teoriene vi har hatt utfra tidligere metallfunn og georadarundersøkelsene, sier arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

- Vi har funnet ytterligere et fragment fra skrinet som det ble funnet to av i 2014, og sannsynligheten for å finne tre slike beslag i samme åker er utrolig liten, forklarer Tafjord.

Relikvieskrin

- Det er derfor veldig gøy å  gjøre ytterligere funn, sier han.

- Sem har vært et sentrum for drammensregionen og har hatt stor lokal betydning i hele jernalderen.

Bernt-Egil Tafjord, arkeolog i Buskerud fylkeskommune

- Her på Sem har det vært både handel og produksjon i spesialiserte yrker som smykkesmeder, forklarer arkeologen.

- Vi har eksotiske varer fra andre land som ravperle, glassperle med dekor og arabiske mynter.

Bernt-Egil Tafjord, arkeolog

Pyramide

Tafjord sier de like ved tunet på Sem fant en barberkniv til en mann fra bronsealderen, en såkalt rakkniv i bronse.

- Dette illustrerer at Sem har vært en rik gård i over 3 000 år. To av de 13 metallfunnene vi har gjort i Buskerud i denne perioden er fra Sem gård, sier han.

Tafjord sier de over 200 funnene som ble gjort sist helg allerede er i ferd med å bli katalogisert på Kulturhistorisk museum.

Ravperle

- Vi håper å få avfotografert dem i løpet av kort tid, sier han.

- Å få spredt kunnskap om våre kulturminner er noe vi jobber mer aktivt med nå, og vi formidler flere nyheter på våre nettsider www.bfk.no og på vår Facebook-side, avslutter Bernt-Egil Tafjord.


Publisert 2. mai 2016, oppdatert 14. august 2019.