Fant over 2000 år gamle graver i Vestfossen

Arkeologer fra Buskerud fylkeskommune fant tre forhistoriske graver på Nordbyhaugen i Øvre Eiker i forbindelse med bygging av en garasje. En utgravning viste at gravene er fra 200-50 f.Kr. Utgiftene for de arkeologiske undersøkelsene ble dekket av staten.

Kulturhistorisk museum gjennomførte utgravningen i 2017. Det ble avdekket tre graver der garasjen skulle bygges. 

Gravfunn fra 200-50 f. Kr

Gravene fremsto som tre runde, kullfylte nedgravinger, med en diameter på omkring 50 cm. I gravene ble det ikke funnet gravgods, men nesten to kilo med brente bein fra tre mennesker.

De brente beina fra hvert individ har blitt plassert i hver sin beholder, i form av bjørkekar eller et kar av bark. Selve karene var ikke bevart, og funn av tetningskittet av harpiks/tjære er det eneste som er igjen av de opprinnelige beholderne.

En osteologisk analyse av beinmaterialet viser at de gravlagte individene sannsynligvis er en kvinne på 20-40 år, en mann i 40-60 års alderen og en mann over 50 år. Alle de tre individene har leddforandringer som følge av slitasje, alder og/eller sykdom. Kullprøver fra gravene viser at menneskene ble begravd i peroden 200-50 f.Kr. 

Les mer om funnene i Kulturhistorisk museum sin rapport fra utgravningen.

Trolig del av et større gravfelt på Nordbyhaugen

Arkeologene vet ikke om gravene opprinnelig har ligget under flatmark, eller om de har hatt en form for steinmarkering eller lignende. Det ligger i dag flere gravhauger like ved der funnet er gjort.

I 1923 ble det også funnet en flatmarksgrav på Nordbyhaugen. Graven er fra samme periode som de nye funnene. Også denne graven inneholdt tetningskitt og brente bein. I tillegg ble det funnet en nål av bronse, flere belteringer, beltebeslag, en syl, en krumkniv og en sigd av jern. Disse tidligere kjente funnene tyder på at de nyoppdagete gravene er en del av et opprinnelig større gravfelt på Nordbyhaugen.

Øverste bilde viser en av gravene som ble funnet. Nederste bilde viser brente bein med tetningskitt som har holdt neverkaret sammen. Foto: Kulturhistorisk museum. 

Staten dekket utgiftene for de arkeologiske undersøkelsene

Da grunneier planla å bygge garasjen ble kommunen oppmerksom på at garasjen skulle ligge svært nær de allerede kjente kulturminnene i området. Kommunen orienterte derfor regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune om dette. Fylkeskommunen krevde en arkeologisk overvåking av byggearbeidet, som førte til at gravene ble oppdaget.

Fordi byggingen av garasjen er et mindre privat tiltak ble alle utgifter, både til den arkeologiske overvåkingen og den senere utgravingen, dekket av staten. Utgravningen har bidratt til viktig kunnskap, og viser at selv små undersøkelser kan gi mye og viktig informasjon om forhistorien i et område.


Publisert 19. desember 2018, oppdatert 14. august 2019.