Fikk låne fire fylkesbyråkrater gratis: - De har kunnskap som vi trenger

Kampanjen lån en fylkesbyråkrat: - Vi i kommunene sitter jo på hver vår tue uten noe stort fagmiljø, så vi setter veldig pris på tiltaket fra fylkeskommunen, sier Ellen Skarsten i Rollag kommune.

I løpet av et par uker i mars låner Buskerud fylkeskommune ut ansatte på Utviklingsavdelingen gratis.

Mandag 13. mars troppet hele fire byråkrater fra fylkeskommunen opp i kommunehuset i Rollag for å møte kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg.

De tre kommunene i middelalderdalen hadde bedt om bistand fra fylkeskommunen til arbeidet med en felles kulturminneplanlegging.

Dalen har flere stavkirker og middelalderbygninger, og er rik på kulturminner fra da de første menneskene slo seg ned og fram til i dag.

Les også: Sølvskatten på Tråen i Rollag

Tråenskatten
Tråenskatten. Foto: Oldsakssamlingen

- Vi er veldig glade for at de har tatt initiativet. Vi ser jo at det kan være nyttig for disse tre kommunene og samarbeide om kulturminnearbeidet, sier Turid Kolstadløkken, leder for kulturminneteamet som troppet opp i Rollag.

En kulturminneplan er en oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse.

- Vi har kulturminner rett utenfor stuedøra.

Numedalskommunene

- De har kunnskap vi trenger

- Det er svært nyttig å ha et slike treff! I stedet for å sitte med egne ideer, så kan vi sitte og diskutere dette sammen. Vi får utnyttet kunnskapen til fylkeskommunen, sier Kirsti Otterholt fra Nore og Uvdal kommune.

- Vi har fått mange faglige innspill her i dag, og vi er blitt kjent med de folkene vi skal samarbeide med. Jeg håper dette blir en tradisjon, forsetter Leif Kjørsvik, teknisk sjef i Flesberg kommune.

- Ja, vi i kommunene sitter jo på hver vår tue uten noe stort fagmiljø, så vi setter veldig pris på tiltaket fra fylkeskommunen, sier Ellen Skarsten i Rollag kommune.

- Det er veldig nyttig å møte fylkeskommunen ansikt til ansikt.

Kristin Hammershaug, Flesberg kommune

Unikt i kommune-Norge

Det er andre gang Buskerud fylkeskommune gjennomfører en slik kampanje. Ingen andre kommuner eller fylker har gjort noe tilsvarende.

- Fylkeskommunen gjennomfører tiltaket - Lån en fylkesbyråkrat -  både for å dele kompetanse og for å sanke ny kunnskap, forklarer utviklingssjef i fylkeskommunen, Kristian Thowsen.

- Dette er en virkelig vinn-vinn situasjon tenker vi!

Kristian Thowsen, utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune

- Møtet har vært veldig nyttig for oss. Det er veldig effektivt når flere byråkrater fra kommune og fylket er samlet på et sted, forsetter Ellen Skarsten fra Rollag.

- Vi får diskutert saker ansikt til ansikt, og det er mer nyttig enn å sende mailer, sier hun.

- Det er et stort potensiale for vern og verdiskaping i Numedal med utgangspunkt i kulturminnene, så vi ser fram til det videre samarbeidet, sier Kolstadløkken. 

- Få gjerne fylkesmannen til å gjøre det samme, avslutter Ellen Skarsten i Rollag kommune før troppen fra fylkeskommunen kjører ut fra kommunehuset i Rollag.

Buskerudkart-med-kommuneinndeling-Numedal


Publisert 14. mars 2017, oppdatert 14. august 2019.