Forsvarets kulturminner på Nesset fredet

Oscarsborg festning ble fredet i april 2014. Fredningen omfatter også det militære etablissementet på Nesset i Hurum kommune.

Fredningen av Oscarsborg festning i Oslofjorden omfatter over hundre enkeltobjekter og områder i både Frogn kommune og Hurum kommune. Fredningen inkluderer festningsanlegget med forterreng, bygninger, anlegg og faste forsvarsinstallasjoner på Kaholmene, Håøya, Bergholmen, Husvik, Kopås, Seiersten, Heer, Kringerud og Nesset. Alt fra ammunisjonsmagasiner til våningshus for oppsynsmenn, samt retterstedet Håøya som ble brukt under andre verdenskrig er en del av fredningen. 

Fredningens formål er å bevare de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene ved Oscarsborg festning. Fredningen skal blant annet bidra til å sikre at anlegget bevares som kilde til kunnskap og opplevelse, samt vise festningens historiske utvikling og betydning for den militærstrategiske og våpenteknologiske utviklingen og for opprettelsen av Norge som selvstendig stat. 

- Forsvarets utvikling er uløselig knyttet til samfunnsutviklingen og statsmakten i Norge. Derfor er det så viktig å ta vare på anlegg som Oscarsborg. Jeg er glad for den store innsatsen forsvaret gjør med å formidle og ta vare på våre historiske forsvarsanlegg, uttalte klima- og miljøminister Tine Sundtoft ved fredningsmarkeringen 9. april 2014. 

Nesset i Hurum

Forsvaret anla et militært etablissement på begge sider av Oslofjorden på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Forsvaret overtok Nesset, og gården Nedre Neset i 1875 for å få tilgang til sand, leire og grus til bygging av jetéen i Drøbaksundet.  

Selv om enkelte deler ved etablissementet er gått tapt opp igjennom årene, er det meste av anlegget bevart. Ved at både festningsanlegget på Nordre Kaholmen og Søndre Kaholmen, og områder på fastlandet blir fredet, får en bevart helheten i anlegget og synliggjort sammenhengen mellom anleggets ulike deler.

Fredningen av det militære etablissementet på Nesset omfatter følgende kulturminner og et område rundt disse:  

  • Jetéen, den undersjøiske steinfyllingen, strekker seg fra Færgestad i Hurum kommune og Søndre Kaholmen i Frogn kommune. Jetéen ble bygget med stenblokker fraktet på lektere fra Røyken i årene 1874-1879. Ved den undersjøiske steinfyllingen kunne forsvaret kontrollere innløpet i Drøbaksundet. 
  • Oppsynsmannsboligen er et våningshus fra 1800-tallet. Bygningen tilhørte gården Nedre Neset som forsvaret overtok i 1875. Bygningen ble benyttet som oppsynsmannsbolig fra 1895-1896.
  • Brygge av bruddstein fra 1895-1896. Bryggen ligger like nedenfor oppsynsmannsboligen.
  • Bestrykningsbatteri (57-mm) for jetéen og minesperringene fra 1895-1896.
  • Kommandoplass for Nesset-batteriet fra 1916.  

Nesset er et populært friluftsområde i Hurum, og det er mulig å besøke stedet ved å følge kyststien i Hurum. Det er også mulig å besøke Oscarsborg festning som i dag er en viktig kulturarena i sommersesongen. 

Publisert 2. mai 2014, oppdatert 14. august 2019.