Fullført opplæringsprogram i tradisjonshåndverk på Buskerud bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter har avsluttet det fjerde opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk våren 2017. I halvannet år har ni håndverkere jevnlig funnet fram tradisjonelt håndverktøy for å lære om tradisjonshåndverk og restaurering.

Buskerud bygningsvernsenter er fylkeskommunens kompetansesenter for bygningsvern og tradisjonshåndverk. Bygningsvernsenteret har som hovedmål å øke håndverkernes kompetanse om antikvarisk istandsetting og praktisk bygningsvern. Kurs og opplæringstiltak foregår i samarbeid med museer i Buskerud.

Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk

Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk har som mål å gi etablerte håndverkere en innføring i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. På samlingene får deltagerne en innføring i ulike temaer innenfor tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Deltagerne lærer blant annet om virkeskvalitet, lafteteknikk, tradisjonell muring og overflatebehandling.

Opplæringsprogrammet består av sju ukessamlinger som foregår over halvannet år. Totalt er opplæringsprogrammet på ca. 350 timer, der hovedvekten er lagt på praktiske øvelser med tradisjonelt håndverktøy. Samlingene gjennomføres med anerkjente kursholdere fra de fremste fagmiljøene innenfor bygningsvern og tradisjonshåndverk i Norge.

Det er totalt 33 håndverkere som har fullført opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk siden oppstarten i 2010. Det har blitt gjennomført programmer ved Lågdalsmuseet, Lier Bygdetun og Hallingdal Museum.

Tangenstua på Lågdalsmuseet

Det fjerde og foreløpig siste opplæringsprogrammet har foregått i samarbeid med Lågdalsmuseet i Kongsberg. På Lågdalsmuseet har kursdeltagerne vært med på å restaurere Tangenstua, en laftet husmannsstue oppført ca. 1730. Kursholder for restaureringsarbeidet var tømrermester og restaureringshåndverker Tore Sønju.

Kursdeltagerne har også vært med på å restaurere en forstøtningsmur på Lågdalsmuseet og å mure opp et ildsted i bygningsvernsenterets kursbygg. Opplæringsprogrammet ble avsluttet med en studietur i middelalderdalen Numedal 19.-20. mai 2017.

Buskerud bygningsvernsenter gratulerer håndverkerne med fullført opplæringsprogram i tradisjonshåndverk!

Les mer om Buskerud bygningsvernsenter i årsrapporten 2016 og på våre Facebook-sider.

Foto, f.v.: Arkitekt og kursholder Vegard Røhme, Hermann Mørk, Nuttert Vlieger, Nils Eivind Bjørnerud, Sten Granberg, Tor Flesseberg, Thor Ingar Petterson, tømrermester og kursholder Tore Sønju, enhetsleder kulturminnevern Turid Kolstadløkken. På trappa: Tor Egil Lande og Tor Bryn. Tonny Gundersen var ikke tilstede da bildet ble tatt.


Publisert 31. mai 2017, oppdatert 14. august 2019.