Funn av våpengrav fra jernalderen i Kongsberg - foreløpige dateringer

Gjenstandene som ble funnet av metallsøkere på Kongsberg 14. august 2017, er levert til Kulturhistorisk museum i Oslo. Funnene kan dateres til jernalderen.

Gjenstandene som ble funnet av metallsøkere i Kongsberg den 14. august 2017 har nå blitt levert til Kulturhistorisk museum i Oslo. Buskerud fylkeskommune har mottatt noen foreløpige dateringer fra konservator Vegard Vike med museet.

Det eneggede enhåndssverdet kan ha en datering mellom år 850 og 950. Øksa kan stamme fra samme tid. Spydet er derimot noe yngre, og kan trolig dateres til et tidspunkt mellom 950 og tidlig på 1000-tallet. Kulturhistorisk museum vil gi en mer detaljert uttalelse etter at gjenstandene er analysert nærmere. For mer informasjon om gjenstandene, kontakt Kulturhistorisk museum.

Regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune minner om at det er strenge regler for håndtering av automatisk fredete kulturminner. Dersom man finner denne typen gjenstander i forbindelse med grunnarbeider, metallsøking eller andre tiltak, skal all graving stanses umiddelbart og kulturminnemyndigheten varsles.

I en del situasjoner kan det være vanskelig å vurdere om funnet er automatisk fredet. I disse sakene anbefales det å ta kontakt med kulturminnemyndighetene for å verifisere eller avkrefte om funnet er automatisk fredet. Mye informasjon om gjenstanden kan gå tapt dersom konteksten funnet ligger i blir forstyrret.

Mer informasjon om retningslinjer for privat bruk av metallsøkere finnes på Riksantikvaren sine hjemmesider.

Har du funnet noe som du tror kan være et kulturminne fra før 1537? Meld fra til Buskerud fylkeskommune.


Publisert 25. august 2017, oppdatert 14. august 2019.