Håndverkere ønsker videreutdanning i tradisjonelt bygghåndverk

Torsdag 15. februar gjennomførte Buskerud bygningsvernsenter et informasjonsmøte for håndverkere som ønsker å studere tradisjonelt bygghåndverk på NTNU.

Buskerud bygningsvernsenter har inngått en avtale med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om å bli læringsarena for bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk. Studiet er samlingsbasert og mye av læringen foregår lokalt på ulike læringsarenaer rundt omkring i landet. 

Tidligere har Norsk Folkemuseum i Oslo vært den eneste læringsarenaen på Østlandet, men fra og med høsten 2018 får håndverkere som får innpass på studiet mulighet til å velge Buskerud bygningsvernsenter på Lågdalsmuseet i Kongsberg som læringsarena. 

Buskerud bygningsvernsenter inviterte derfor nysgjerrige håndverkere til et informasjonsmøte for å fortelle om studiet og hva studentene kommer til å arbeide med på på læringsarenaen. Blant de frammøtte var det håndverkere som har til felles at de ønsker å fordype seg i tradisjonelt bygghåndverk og lære mer om bygningsvern. Møtet fant sted i bygningsvernsenterets kurslokaler i soldatbrakka på Lågdalsmuseet.

- Det var inspirerende at det var så stor interesse for studiet og læringsarenaen blant håndverkerne som møtte opp, sier tradisjonshåndverker Ivar Jørstad, som selv går tredje året på bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk. - Vi håper at mange håndverkere søker fordi det er et veldig spennende studium! 

Buskerud bygningsvernsenter som læringsarena

På Buskerud bygningsvernsenter vil studentene få mulighet til å bygge en kopi av et "sandsværhus", som om var vanlig i Kongsberg-området fra slutten av 1700-tallet og opp til 1900-tallet. Nybygget skal oppføres på tradisjonelt vis og studentene får være med på hele prosessen fra å finne de riktige materialene i skogen, via bearbeiding av tømmer og materialer, til oppføringen av huset. 

Sandsværshuset kjennetegnes ved at det er både laft og bindingsverk. Å være med å bygge et sandsværhus vil derfor gi studentene en innføring i flere tradisjonelle konstruksjonsformer, som er en vesentlig del av bachelorutdanningen. I tillegg skal studentene bruke tradisjonelle verktøy slik at materialene bearbeides slik som på 1700- og 1800-tallet. Om slike verktøy ikke er tilgjengelige i dag må studentene enten få lagd eller lage kopier av slike verktøy selv.

Ønsker du å søke på studiet?

- Det er et stort behov for håndverkere med kompetanse i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern, jeg håper derfor at mange håndverkere benytter anledningen til å søke på årets opptak til bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk, sier fylkeskonservator Turid Kolstadløkken i Buskerud fylkeskommune. Vi oppfordrer håndverkere fra Buskerud til å søke på studiet.

Bachelorstudiet tar opp studenter hvert tredje år. Etter årets opptak, blir det derfor tre år til det neste.

Søknadsfristen går ut 15. april 2018 for de med studiekompetanse. Hvis du ønsker å søke med godkjent realkomptanse går fristen ut 1. mars 2018. Les mer om å søke opptak til studiet her. 

Publisert 22. februar 2018, oppdatert 14. august 2019.