Informasjonsmøte om tilskudd fra Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond inviterer til informasjonsmøte om tilskuddsordningen til verneverdige kulturminner 17. mars 2015, kl. 10-14, i Krødsherad kommunehus.

- Samarbeid med eiere er det viktigste vi gjør for å nå det nasjonale målet om å minimere tapet av verneverdige kulturminner, uttaler Simen Bjørgen, direktør i Norsk kulturminnefond.

Norsk kulturminnefond inviterer til informasjonsmøte om tilskuddsordningen for bevaring av kulturminner. Møtet er åpent for alle interesserte, og eiere av verneverdige hus er velkomne til å stille spørsmål om aktuelle istandsettingsprosjekter.

Direktør i Norsk kulturminnefond, Simen Bjørgen, vil informere om ordningen. I tillegg vil ordfører i Krødsherad kommune, Olav Skinnes, være til stede. Ordfører i Røros kommune, Hans Vintervold, vil dele sine erfaringer fra et verdensarvsted. Buskerud fylkeskommune vil også være til stede under møtet.

- Jeg er glad for at kulturminnefondet kommer til Krødsherad og jeg håper at mange private eiere av verneverdige kulturminner finner veien til informasjonsmøtet. Her er det muligheter for økonomisk støtte til prosjekter i Buskerud, uttaler Olav Skinnes, ordfører i Krødsherad kommune.

Dato: 17.03.2015, kl. 10-14.

Sted: Krødsherad kommunehus, Noresund.

Møtet er åpent for alle. Det blir enkel servering.

Norsk kulturminnefond ble stiftet i 2003 og fordeler årlig tilskudd til istandsetting av verneverdige og fredete kulturminner i Norge. Siden Norsk kulturminnefond ble stiftet, har eiere av kulturminner i Buskerud mottatt 12,5 millioner kroner.

Søknadsfristen for å søke om tilskudd fra Norsk kulturminnefond er 1. november. Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på hjemmesidene til Norsk kulturminnefond.

 


Publisert 9. mars 2015, oppdatert 14. august 2019.