Informasjonsmøter om tilskudd fra Kulturminnefondet

Har du et verneverdig hus du vil sette i stand? Kulturminnefondet og Buskerud fylkeskommune inviterer til informasjonsmøter om Kulturminnefondets tilskuddsordning 6. og 7. september 2016.

Kulturminnefondet og Buskerud fylkeskommune inviterer til informasjonsmøter om Kulturminnefondets støtteordning til istandsetting av verneverdige kulturminner:

  • 06.09.2016, kl. 17:00-20:00: Ål kulturhus, Veslesalen
  • 07.09.2016, kl. 17:00-20:00: Clarion Hotel Tollboden, Drammen

På møtene vil du få råd og veiledning til å utforme en søknad om tilskudd. Kulturminnefondet vil gå igjennom søknadsskjemaet og hvilke krav som stilles til en søknad. Det vil i tillegg være mulighet for å få hjelp med din søknad. Det er fint om du tar med foto av bygningen eller anlegget du ønsker å søke tilskudd til.

Møtene er åpne for alle, men er særlig aktuelle for dem som ønsker å søke om tilskudd fra Kulturminnefondet i år. Eiere av verneverdige bygninger er målgruppe for møtet. Det vil være enkel servering.

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet skal med tilskuddsmidler legge til rette for at eiere kan drive næringsutvikling i tilknytning til kulturminnene.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredete kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.

Søknadsfristen er 1. november. Det er mulig å søke elektronisk. For mer informasjon om tilskuddsordningen se Kulturminnefondet sine hjemmesider.

Har du spørsmål til informasjonsmøtene? Ta kontakt med rådgiver Inger Anne Mosleth (tlf. 73 10 36 08) i Kulturminnefondet eller kulturvernkonsulent Jørn Jensen (tlf. 909 79 792) i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 23. august 2016, oppdatert 14. august 2019.