Kurs i søknadsskriving til Norsk kulturminnefond

Har du et verneverdig hus du vil sette i stand? Eller et annet fast kulturminne som trenger restaurering? Da kan du søke støtte til istandsettingen fra Norsk kulturminnefond.

Norsk kulturminnefond holder i samarbeid med Buskerud fylkeskommune kurs i søknadsskriving torsdag 9. oktober 2014 på Hallingdal museum kl. 19. Det vil bli servert kaffe og kake.  

På kurset vil du få råd og veiledning i å utforme en søknad om støtte. Norsk kulturminnefond vil gå igjennom søknadsskjemaet og hvilke krav som stilles til en søknad. Det blir også informert om andre tilskuddsordninger som kan være relevante for eiere av verneverdige bygninger.

I tillegg vil det være mulighet for hver enkelt kursdeltaker å få hjelp med sin søknad til Norsk kulturminnefond. Det er fint om du tar med foto av bygningen eller anlegget du skal søke om tilskudd til. Kurset er åpent for alle, men retter seg spesielt inn mot dem som har planer om å søke støtte fra Norsk kulturminnefond innen 1. november i år.

Dato: 09.10.2014, kl. 19.
Sted: Hallingdal museum, Møllevegen 18, Nesbyen.
Målgruppe: Eiere av verneverdige bygninger som ikke er fredet etter kulturminneloven.

For mer informasjon om tilskuddsordningen se www.kulturminnefondet.no


Publisert 29. september 2014, oppdatert 14. august 2019.