Løkkevandring i Sellikdalen

Velkommen til guidet løkkevandring i Sellikdalen på Kongsberg søndag 1. november 2015.

Deler av Sellikdalen blir omgjort til anleggsområde i forbindelse med utbygging av ny E134 Damåsen-Saggrenda i 2016. I dette området er det bevart et løkkelandskap fra gruvetiden. Nå kan du bli med på søndagstur i dette løkkelandskapet.

Løkkevandring 1. november 2015

Statens vegvesen arrangerer løkkevandring i Sellikdalen i samarbeid med Kongsberg kommune, Kongsberg og Omegns Turistforening, Lågdalsmuseet og Buskerud fylkeskommune søndag 1. november.

Det blir arrangert guidet tur klokka 12, 13 og 14. Arkeolog fra Buskerud fylkeskommune vil være en av guidene. Oppmøte er i gymsalen på Wennersborg skole mellon klokka 12-14. Løkkevandringene vil foregå i kupert terreng. Hver tur vil vare i ca. 1 time og 30 minutter.

Det er også mulig å gå turen på egenhånd. Det er satt opp informasjonsplakater ved kulturminnene langs løypa. Disse blir hengende til det blir snø og is i terrenget.

Last ned invitasjon for å se kart og mer informasjon om arrangementet.

Løkkelandskapet på Kongsberg

Løkkelandskapet på Kongsberg er et resultat av mer enn 300 års bruk. Gruvearbeiderne fikk rett til å disponere små, enkle parseller på statlig grunn. Det var imidlertid ikke lov til å bosette seg der. Løkkene ble brukt som beitemark til husdyr eller for å dyrke mat til eget bruk.

I forbindelse med utbyggingen av ny E134 Damåsen-Saggrenda, er løkkelandskapet i Sellikdalen kartlagt og dokumentert av Statens vegvesen og Kulturminneconsult. Mange av løkkene i Sellikdalen er bebygd i dag, men noen av løkkene har bevart dyrkningsflater, rydningsrøyser og steingjerder. Det finnes også noen skjerp i området.

Buskerud fylkeskommune har tidligere utgitt en rapport om andre deler av løkkelandskapet på Kongsberg.


Publisert 27. oktober 2015, oppdatert 14. august 2019.

blog comments powered by Disqus