Vil du jobbe med kulturminnevern?

Det er nå ledig flere stillinger i fagenhet for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune. Søknadsfrist er 20. mai 2018.

Den regionale kulturminneforvaltningen i Buskerud fylkeskommune har ansvaret for å ivareta hensynet til kulturminner i planleggingen, og gi kulturminnefaglige råd til eiere av kulturminner og kommuner. Buskerud fylkeskommune har også en regional plan for kulturminnevern. Hovedmålet i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 2017) er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling".

Følgende fire stillinger er ledige i fagenhet for kulturminnevern:

Rådgiver bygningsvern

Buskerud fylkeskommune søker to rådgivere bygningsvern, hvorav en fast stilling og 1-års engasjement (100%). Buskerud fylkeskommune søker arkitekt, kunsthistoriker eller kulturhistoriker, eller andre med relevant universitetsutdannelse av høyere grad. Hovedarbeidsoppgavene vil bestå i saksbehandling etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven. 

Mer informasjon, se stillingsannonse.

Rådgiver Buskerud bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter er et kurs- og kompetansesenter for tradisjonshåndverk og praktisk bygningenvern. Bygningsvernsenteret er en driftsenhet under utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. I 2018 blir bygningsvernsenteret en av læringsarenaene til Norges teknisk-vitenskapelige universitets (NTNU) bachelorprogram i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern.

Buskerud fylkeskommune søker en rådgiver (100%, fast stilling) som skal ha hovedansvaret for drift og utvikling av Buskerud bygningsvernsenter. Rådgiveren vil få ansvaret for strategisk og praktisk planlegging og gjennomføring av senterets aktiviteter og virksomhet, videreutvikling av senterets virksomhet, samt informasjons- og kommunikasjonsarbeid.

Mer informasjon, se stillingsannonse.

Rådgiver/prosjektkoordinator formidling

Bred formidling av fylkets kulturarv er et av delmålene i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027. Buskerud fylkeskommune søker en rådgiver (100%, fast stilling) som kan bidra til å iverksette strategier og tiltak for å nå planens målsettinger. Arbeidsoppgavene vil være skilting og skjøtsel av kulturminner, samt gjennomføring av andre tiltak og prosjekter for å realisere målene i den regionale planen.

Mer informasjon, se stillingsannonse.

Søknadsfrist: 20. mai 2018.


Publisert 8. mai 2018, oppdatert 14. august 2019.