Ny kunnskap om viktingtiden i Lier

Utgravning ved Amtmannsvingen i Lier er ferdig. Nå skal prøver og båtnagler analyseres og dateres.

De to store gravrestene som ble funnet under registreringer i 2011 er nå ferdig utgravd.

Det var i forbindelse med planlegging av ny gang- og sykkelveg at arkeologer fra Buskerud fylkeskommune påviste fotgrøfter fra to gravhauger samt fossile dyrkingslag og spredte stolpehull.

Nå skal planene realiseres og Kulturhistorisk museum har siste to ukene gravd ut og dokumentert funnene.

- Under dagens matjordlag lå to store sirkulære grøfter som har avgrenset gravhaugene, sier arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

Sirklene har en diameter på 10 og 15 meter og inneholder dyrkingsjord og brente beinfragmenter fra vikingtiden.

Gravhaugene og graven er helt bortpløyd, men rett utenfor lå to groper som inneholdt en mengde båtnagler i jern.

- Om disse kommer fra gravhaugene og at de som ble begravd her ble begravd i båter blir foreløpig spekulasjon, men båtbegravelser er jo ikke et ukjent fenomen i vikingtiden akkurat, sier Tafjord.

- Og selv om grøftene som har omkranset ikke ser særlig monumentale ut der de ligger i dag, så kan en 15 meters gravhaug ha vær flere meter høy og hatt plass til en båt på 30-40 fot - en stor fritidsbåt etter dagens standard, avslutter Bernt-Egil Tafjord.


Publisert 6. juni 2013, oppdatert 14. august 2019.