Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 2016-2017

Er du håndverker med lyst til å lære mer om tradisjonshåndverk og å jobbe med fredete og verneverdige bygninger? Husk informasjonsmøte 27. oktober 2015 og søknadsfrist 10. november 2015.

Buskerud bygningsvernsenter har som målsetting å bidra til kompetanseheving for håndverkere i Buskerud når det gjelder tradisjonshåndverk. Bygningsvernsenteret tilbyr nå et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk.

Opplæring i tradisjonshåndverk 2016-2017

Opplæringsprogrammet omfatter ca. 330 timers opplæring over 7 uker i løpet av 2016-2017. Opplæringsprogrammet vil foregå på Lågdalsmuseet på Kongsberg og gir opplæring i tradisjonelle håndverk gjennom praktiske øvelser. 

I løpet av opplæringsprogrammet vil du lære mer om restaurering, nylafting, tørrmuring, kalkmuring, vindusrestaurering, høvling med håndhøvel, tilstandsregistrering og dokumentasjon, overflatebehandling, bygningsbiologi/sopp og råteskader, virkeskvalitet, tak og taktekking.  

Påmeldingfrist er 10. november 2015 og søknadsskjema sendes postm...@bfk.no.

Håndverkerne, som deltok på forrige opplæringsprogram, satte i stand kjona (korntørke) på Lier bygdetun. Du kan lese rapporter fra tidligere opplæringsprogram på Buskerud bygningsvernsenter sine hjemmesider.

Informasjonsmøte 27. oktober 2015

Vi arrangerer informasjonsmøte om opplæringsprogrammet tirsdag 27. oktober 2015 kl. 18:00. Informasjonsmøtet avholdes i soldatbrakka på Lågdalsmuseet på Kongsberg.

Buskerud bygningsvernsenter sine hjemmesider finner du mer informasjon og søknadsskjema.


Publisert 20. oktober 2015, oppdatert 14. august 2019.