Oppstart av opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 2016-2017

10 håndverkere startet på opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk på Buskerud bygningsvernsenter denne uka.

Buskerud bygningsvernsenter er en driftsenhet under den regionale kulturminneforvaltningen. Bygningsvernsenteret holder til i soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg, og tilbyr kurs og opplæring i tradisjonshåndverk for håndverkere i Buskerud. Bygningsvernsenteret tilbyr også kurs og opplæringstiltak til publikum og til videregående skole.

Denne uka ble det fjerde opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk påbegynt på Buskerud bygningsvernsenter. Opplæringsprogrammet er ca. 330 timer og håndverkerne som deltar vil få økt kunnskap om tradisjonelle håndverksmetoder gjennom praktiske øvelser.

Lafting, vindusrestaurering, tørrmuring og overflatebehandling er blant temaene for de sju ukessamlingene som arrangeres i 2016 og 2017. Denne uka er høvling og vindusrestaurering tema. Rådgiver Jarle Hugstmyr fra Norsk håndverksinstitutt og restaureringshåndverker Tore Sønju fra Buskerud bygningsvernsenter er instruktører.

Riktig restaurering forutsetter håndverkere som har kunnskap om virkeskvalitet og gammel byggeskikk, håndlag med håndverktøy og riktige holdninger.

- Buskerud fylkeskommune vil med dette opplæringsprogrammet bidra til at håndverkere blir bedre i stand til å utføre arbeid etter antikvariske retningslinjer. Med kunnskap om tradisjonshåndverk vil fylkets fredete og verneverdige bygninger bli enda bedre ivaretatt, uttaler Turid Kolstadløkken, teamleder kulturminnevern i fylkeskommunen. 


Publisert 17. februar 2016, oppdatert 14. august 2019.