Rydd et kulturminne 2015

Barn og unge inviteres til ryddeaksjon for bevaring av kulturminner. Søknadsfrist for å søke stipend fra Norsk kulturarv er 15. juni 2015.

Norsk kulturav arrangerer aksjonen "Rydd et kulturminne". Aksjonen kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet.

Lokalt kulturminnevern skaper nye friluftsopplevelser

Norsk kulturarv inviterer barn og ungdom under 18 år til å rydde, skilte eller på annen måte vedlikeholde kulturminner i sitt nærområde slik at de blir synlige og tilgjengelige for publikum. På den måten vil kulturminnevern bidra til å gi folk en rikere filuftsopplevelse i lys av friluftslivet år 2015. Aksjonen kan også gi elevene mulighet til å bli bedre kjent med sin lokalhistorie.

Et prosjekt kan for eksempel omfatte rydding av gamle veifar, minnesmerker, en gravhaug, gjengrodd innmark/beite, gamle hustufter, krigsminner eller forfalne bygninger.

Dersom det planlegges ryddeaksjoner som berører fredete kulturminner, skal Buskerud fylkeskommune kontaktes. Kulturminnesøk gir oversikt over kulturminner i Norge.

Norsk kulturarv gir stipend

Det er mulig å søke Norsk kulturarv om stipend på kr. 3.000. Søknadsfrist er 15. juni 2015. Mer informasjon om søknadsskjema og aksjonen finnes på Norsk kulturarv sine hjemmesider.

Skoleklasser, barnehager, lag og foreninger kan søke om stipend. Skoler kan gjerne samarbeide med historielag, grendelag eller andre organisasjoner om gjennomføringen, men en forutsetning er at barn og ungdom under 18 år gjennomfører arbeidet.


Publisert 8. mai 2015, oppdatert 14. august 2019.