Samarbeid om Buskeruds kulturarv

Har du lyst til å være med på et samarbeid om vern og bærekraftig bruk av Buskeruds kulturarv?

Nå har du mulighet til å påvirke valg av hovedtema for den regionale planen for kulturminnevern som skal utarbeides i Buskerud.

Fylkeskommunen inviterer til medvirkningsmøter i forbindelse med utarbeidelse av planprogram for regional plan for kulturminnevern.

- Planen skal legge grunnlag for vern og bærekraftig bruk av kulturarven vår, sier teamleder for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune, Turid Kolstadløkken.

- Den er ment å bli en plattform for samarbeid mellom fylkeskommune, kommune og institusjoner/organisasjoner om kulturminnevern, fortsetter hun.

- Kom med innspill

Målgruppen for møtene er frivillige organisasjoner med kulturvernformål, kulturinstitusjoner, privatpersoner, bedrifter  og næringsorganisasjoner,  og andre med interesse for Buskeruds kulturarv.

 - Vi håper at mange vil bli med og komme med innspill til hvordan Buskerudsamfunnet kan legge til rette for både godt vern og bærekraftig bruk med utgangspunkt i kulturarven vår, sier Kolstadløkken.

Åpne for alle

Medvirkningsmøtene foregår på de største museene våre og er åpne for alle interesserte:

  • 24. april: Villa Fridheim – Krødsherad
  • 28. april: Lågdalsmuseet – Kongsberg
  • 29. april: Hallingdal museum – Nesbyen
  • 6. mai: Hringariki – Hønefoss
  • 8. mai: Austad gård - Drammen

Møtene varer fra 17.00 - 20.00 og det vil være enkel servering.

For mer informasjon – www.bfk.no/kulturminnevern


Publisert 9. april 2014, oppdatert 14. august 2019.