Søk tilskudd til istandsetting av kulturhistoriske bygninger på museene i Buskerud

Buskerud fylkeskommune har opprettet et istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger i museumssektoren. Museene i Buskerud kan søke om tilskudd til istandsettingsarbeider fra dette programmet. Søknadsfristen er 1. juni 2019.

Fylkesutvalget opprettet et istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger i museumssektoren i 2018. Fylkestinget har avsatt 2 millioner kroner til istandsettingsprogrammet i 2019. De konsoliderte museene vil prioriteres ved fordeling av tilskudd. Årets søknadsfrist er 1. juni.

- Vi oppfordrer museene i Buskerud til å søke om tilskudd til istandsetting av kulturhistoriske museumsbygninger, uttaler fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.

Istandsettingsprogrammet er et løft for vedlikeholdsetterslepet i museumssektoren. Programmet bidrar også til å nå målet om vern og bærekraftig bruk av Buskeruds kulturarv, som er et av delmålene i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 2017).

Det er sendt brev til museene i Buskerud med mer informasjon om ordningen og krav til søknaden. Søknader fra Stiftelsen Buskerudmuseet skal sendes fra hovedkontoret. Ta kontakt med rådgiver bygningsvern, Linda van der Spa, dersom det er spørsmål.

Istandsettingsprogrammet ble gjennomført for første gang i 2018. Denne artikkelen gir en oversikt over prosjekter som fikk tilskudd i fjor. 


Publisert 7. mai 2019, oppdatert 14. august 2019.