Store høydepunkt innefor kulturminnervern

Årsrapport 2013: Fjoråret bar preg av store høydepunkt for kulturminnevernet i Buskerud fylkeskommune.

Regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune er en del av kulturminneforvaltningen i Norge.

Sammen med Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum utøves et sektoransvar for kulturminnevern for å ivareta nasjonale og vesentlige regionalekulturminneverdier.

I 2013 skjedde det mye positivt for kulturminnevernet i Buskerud. Først og fremst gikk Buskerud bygningsvernsenter over fra prosjekt til driftsenhet under kulturminneforvaltningen.

Det vil si at man har muligheter for å planlegge langsiktige tiltak innenfor håndverkeropplæring i tradisjonshåndverk.

Dette vil bidra både til verdiskaping og utvikling av håndverkernæringen, men primært er målet at alle eiere av fredete og verneverdige bygninger i Buskerud skal ha tilgang på kompetente håndverkere som vil ta godt vare på bygningsarven.

Et annet høydepunkt var funnet av helleristningene i Lier. Helleristningene er det første kystnære veideristningsfeltet som er funnet på Østlandet siden 1930-tallet.

Feltet er trolig 8000 år gammelt, og vi ser fram til det videre arbeidet med å skjøtte og formidle helleristningsfeltet med 'Lier-elgen' i samarbeid med kommunen og Kulturhistorisk museum.

Les mer om høydepunkter og nøkkeltall for kulturminneforvaltningens virksomhet i årsrapport 2013.pdf


Publisert 25. februar 2014, oppdatert 14. august 2019.