Suksess med tradisjonshåndverk

Buskerud bygningsvernsenter starter nå et opplæringsprogram i drammensregionen etter suksess i Kongsberg og Hallingdal.

Buskerud bygningsvernsenter har som hovedmålsetting å styrke håndverkerkompetansen innenfor praktisk bygningsvern og istandsetting etter antikvariske retningslinjer blant utøvende håndverkere i Buskerud.

Senteret er en driftsenhet i fylkeskommunens utviklingsavdeling og holder til på Lågdalsmuseet i Kongsberg.

Senteret har fylkesomfattende ansvar og gjennomfører kurs og opplæringstiltak i samarbeid med fylkets museer.

Buskerud bygningsvernsenter har fire hovedsatsingsområder: 

  1. Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk
  2. Åpne kurs for alle interesserte
  3. Fagdager for videregående skole
  4. Skreddersydde kurs for bedrifter

Buskerud bygningsvernsenter tilbyr et opplæringsprogram i tradisjonshåndverk til håndverkere.

Målet med programmet er å gi en innføring i arbeid med bygningsvern og istandsetting etter antikvariske retningslinjer.

Målgruppen er utøvende håndverkere og programmet består i all hovedsak av praktiske øvelser – se vedlagte kursprogram for mer informasjon.

Fram til i nå har 18 håndverkere fullført tilsvarende program som har vært gjennomført i Kongsberg i samarbeid med Lågdalsmuseet og på Nesbyen i samarbeid med Hallingdal museum.

Buskerud bygningsvernsenter starter nå et opplæringsprogram i drammensregionen.

Kurset er på ca 330 timer og gjennomføres som 7 ukessamlinger i perioden august 2013-september 2014.

Kursarena er Lier bygdetun. Det er ingen kursavgift.

Søknadsfrist for deltakelse er 6. mai.

Søknadsskjema og mer informasjon om programmet finnes på ww.buskerudbygningsvern.no

Det vil for øvrig bli gjennomført et uforpliktende informasjonsmøte på Lier bygdetun 23. april kl 17.30


Publisert 10. april 2013, oppdatert 14. august 2019.