Tilskudd til forskning på gamle tapeter

Politikerne bevilget 90 000 kroner til forskning på gamle tapeter på Fossesholm i Øvre Eiker.

Tirsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune støtte til gjennomgang av dette materialet.

Fossesholm er et herregårdsanlegg i Øvre Eiker som inneholder seks fredete bygninger.

Formålet med fredningen er å bevare et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig eksempel på et 1700-talls herregårdsanlegg. 

Anlegget er åpent for publikum som en del av Buskerudmuseet.

Fossesholm har vært en storgård siden langt tilbake i middelalderen. På gården som den gang het Foss satt mektige bonde- og stormannsætter.

I 1760-åra, under familien Cappelen, ble det foretatt en stor utvidelse og modernisering av bygningene, som anlegget i hovedtrekk bærer preg av i dag.

Hovedbygningen ble da rikt utsmykket med marmorerte detaljer utvendig og håndtrykte og håndmalte tapeter innvendig.

Mange lag med tapeter ble fjernet i 1970 og 1980-årene. En del av disse ble lagret.

Disse tapetrestene forteller en viktig del av historien til hovedbygningen. Dette er et interessant forskningsmateriale som det er et ønske om å se nærmere på.


Publisert 24. mai 2016, oppdatert 14. august 2019.