Tilskudd til ikke-fredete kulturminner og miljøer

Buskerud fylkeskommune gir tilskudd til istandsetting av kulturminner i Buskerud. Søknadsfrist er 15. februar.

Tilskudd skal bidra til sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer og benyttes til tiltak som bidrar til vedlikehold, oppgradering, istandsetting og restaurering av kulturminner og kulturmiljøer.


Målsettingen med tilskuddet er å stimulere til bevaring av verneverdige ikke-fredete bygninger og anlegg.

Søknadsfrist er 15. februar.

Informasjon om retningslinjer for tildeling av tilskudd og søknadsskjema.

For ytterligere informasjon:Jørn Jensen, 32 80 86 69 eller jorn.j...@bfk.no 


Publisert 4. januar 2013, oppdatert 14. august 2019.