Unikt fiskegjerde fra vikingtid undersøkes av arkeologer

Arkeologer undersøker Norges eneste kjente fiskefelleanlegg fra vikingtid.

Denne uka er arkeologer fra Kulturhistorisk museum og Norsk Maritimt Museum på plass i Modum kommune for å undersøke og dokumentere Norges eneste kjente fiskefelleanlegg fra vikingtid.

Fiskeanlegget ligger i innsjøen Grunna, og ble først funnet av lokalhistoriker Olav Sørensen i 1996.

Det besto da av en rekke på minst 26 kløyvde furustokker og tilhørende liggende tømmerstokker som sperret av det smaleste partiet i innsjøen. Alderen på anlegget var på dette tidspunktet ukjent.

Fiskegjerde kart

I forbindelse med arbeid med kommunedelplan for kulturminner i Modum gjorde Norsk Maritimt Museum i 2014 en befaring til Grunna for å se nærmere på anlegget.

Under befaringen ble det tatt en C14-prøve fra en av stokkene, for å fastsette alderen på konstruksjonen. Til overraskelse for mange viste dateringen at anlegget var i bruk allerede i vikingtid.

Under befaringen i 2014 ble det klart at anlegget var i vesentlig dårligere stand enn da det ble oppdaget i 1996. Riksantikvaren ga derfor midler til en arkeologisk undersøkelse for å bedre dokumentere dette unike anlegget og datere flere av stokkene.

Målene for årets undersøkelse er å sikre kunnskap om hvordan sperrekonstruksjonen var konstruert, om plasseringen og formen til en eventuell ruse og om anlegget har vært i bruk i flere faser av forhistorien.

Resultatene vil kunne gi ny og spennende kunnskap om et unikt kulturminne i Buskerud, som vi per i dag vet svært lite om.


Publisert 14. august 2019, oppdatert 14. august 2019.