Velkommen til KulturarvBuskerud2019!

Buskerud fylkeskommune og Buskerud kulturminneråd inviterer til konferansen KulturarvBuskerud2019 den 5.-6. mars 2019 på Union Scene i Drammen.

KulturarvBuskerud2019 er en møteplass med faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling. Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) vil dele ut Buskerud fylkeskommunes bevaringspris for 2018 på konferansen. Bevaringsprisen ble opprettet i 2018 og deles ut for første gang.

- Buskeruds kulturarv engasjerer aktører fra både offentlig sektor, privat næringsliv og frivilligheten. Målet med denne konferansen er å skape en møteplass der aktørene kan treffes, få faglig påfyll og inspirasjon, sier fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.

Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen

Hovedtemaet for konferansen er kulturarv som ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling. Temaene som tas opp er; Kulturarv som ressurs i by- og tettstedsutviklingen og kulturarv som ressurs for opplevelsesproduksjon.

Foredragsholderne kommer fra ulike nivåer i offentlig sektor, det private næringsliv og frivilligheten. Noen av de som deltar:

  • Riksantikvar Hanna Geiran
  • Viken fylkeskommune ved kulturdirektør John Arve Eide og avdelingsleder kulturarv Christian Hintze Holm
  • Buskerudmuseet - direktør Alexander Ytteborg
  • Menon Economics - partner Caroline Gierløff
  • Norsk Oljemuseum - utstillings- og formidlingsleder Anja W. Fremo
  • OsloMet / By- og regionforskningsinstituttet NIBR - forsker Arne Holm
  • Union eiendomsutvikling - administrerende direktør Trond Åsheim
  • LPO arkitekter - partner Lisbeth Halseth
  • Kulturvernforbundet - generalsekretær Toril Skjetne
  • Blaafarveværket - direktør Tone Sinding Steinsvik

Konferansen avrundes med en møteplass for dem som ønsker mer informasjon om ulike støtteordninger og programmer. Buskerud fylkeskommune, Fortidsminneforeningen, Buskerud bygningsvernsenter og Innovasjon Norge er blant dem som stiller opp med stands på denne møteplassen. 

Konferansen er åpen for alle

Konferansen er gratis og åpen for alle – både for kulturarvaktører, næringsliv, eiendomsutviklere, kommunal sektor og frivillige.

- Vi ønsker alle som har et engasjement for kulturarven i Buskerud velkommen, uttaler fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.

Påmeldingsfristen er 15. februar 2019. For mer informasjon om program og påmelding, se www.bfk.no/kulturarvBuskerud2019.

Union i Drammen

Ny og gammel bebyggelse langs Drammenselva. Det gamle fabrikkområdet til Union papirfabrikk huser i dag Drammensbiblioteket, Høgskolen i Sørøst-Norge og kulturhuset Union Scene. Foto: Ingvild Tjønneland © Buskerud fylkeskommune.


Publisert 6. februar 2019, oppdatert 14. august 2019.