Verdens eldste og best bevarte dynamittfabrikk

For 150 år siden startet Alfred Nobel industriell produksjon av sprengstoffet nitroglyserin. Nå vil fylkeskommunen verne unik fabrikk i Hurum.

- Engene gamle dynamittfabrikk på Sætre i Hurum kommune er unik i verdenssammenheng. Det er trolig det siste bevarte anlegget av sitt slag, sier teamleder for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune, Turid Kolstadløkken.

Fylkeskommunen er regional kulturminnemyndighet og varsler nå oppstart av ordinær fredningssak i henhold til lov om kulturminner av 9. juni 1978 § 15, jamfør § 22.

SE OGSÅ: Kart over fredningsområdet

- Formålet med fredningen er å bevare Engene gamle dynamittfabrikk med produksjonslinje, tekniske installasjoner, bygninger og anlegg som forteller om sprengstoffindustriens historie, både med hensyn til teknologisk utvikling og sosiale funksjoner opprettet for arbeiderne ved bedriften, sier Kolstadløkken.

Banebrytende oppfinnelse

Det var i 1864 at den 31 år gamle kjemikeren og oppfinneren Alfred Nobel startet opp industriell produksjon av sprengstoffet nitroglyserin.

Produksjonen førte til anleggsvirksomhet i mange land, og i 1865 medvirket Nobel selv til at Nitroglycerin Compagniets første fabrikk ble etablert på Lysaker utenfor Oslo.

I 1874 skjedde det en eksplosjon på fabrikken på Lysaker som satte en stopper for videre drift. Ny dynamittfabrikk ble derfor anlagt på Sætre i Hurum i 1876.

Hjørnesteinsbedrift på Sætre

- Sprengstoffabrikken har vært en hjørnesteinsbedrift i Sætre, og store deler av tettstedet har vokst fram som følge av denne virksomheten, forklarer Kolstadløkken.

- For at fredningen skal gi et mest mulig komplett bilde av dynamittfabrikkens utvikling gjennom nærmere 100 år, har det vært nødvendig å foreslå fredning av et større område enn det som ble midlertidig fredet i 2007, sier hun.

Av de over 500 som levde i Sætre i 1900 levde to tredjedeler av fabrikken.

Eksteriør og interiør

Fredningsvarslet gjelder de aller fleste produksjonsbygningene, administrasjons-bygningene og en del lagerbygninger. De eldste fabrikkbygningene utgjorde Engene sprengstoffhistoriske industrimuseum, som seinere er nedlagt.

I tillegg til bygningene inneholder det foreslåtte fredningsområdet elementer som voller, rørledninger, pipe, oljetank og kai.

- For 19 av de 39 bygningene foreslår vi at fredningen skal omfatte både eksteriør og interiør, mens for 20 bygninger bør fredningen bare omfatte eksteriøret, sier hun.

-Det er mulig at antallet bygninger med kun eksteriørfredning vil øke noe før endelig fredningsforslag blir utarbeidet, avslutter Turid Kolstadløkken i Buskerud fylkeskommune.

Eventuelle merknader til oppstartmeldingen sendes til:
Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen
Postboks 3563
3007Drammen

Frist: innen 10. februar 2014.

Det endelige fredningsforslaget vil deretter bli utarbeidet og utlagt til offentlig ettersyn.


Publisert 20. desember 2013, oppdatert 14. august 2019.