Verneverdige bygninger: Antallet som mottar støtte øker

Antallet som har mottatt støtte fra Buskerud fylkeskommune er mer enn doblet på fem år.

Det er et stort antall verneverdige bygninger i Buskerud.

- De aller fleste verneverdige kulturminner er i privat eie, og mange ivaretas av entusiastiske eiere som gjør en stor innsats i sitt vedlikeholds- og istandsettingsarbeid, sier fylkeskonservator Turid Kolstadløkken i Buskerud fylkeskommune.

- Disse arbeidene koster både tid og penger, og det er fint å kunne stimulere til bevaring med forskjellige virkemidler ut over rådgivningstjenester, sier fylkeskonservatoren.

De siste fem årene (2014 - 2018) har Buskerud fylkeskommune gitt økonomisk støtte til over 150 prosjekter.

- Antallet som har mottatt støtte er mer enn doblet de siste fem årene.

Turid Kolstadløkken, fylkeskonservator

I 2014 ble 19 søknader innvilget, mens hele 43 fikk støtte i år.

Verneverdige bygninger støtte 2018

- Det er veldig flott at så mange søker hjelp og støtte fra oss. Bygningene gir oss kunnskap om tidligere generasjoner og håndtverkstradisjoner, og det er viktig at disse kulturminnene blir vedlikeholdt og brukt, sier hun.

- Eierne er de viktigste vernerne!

Turid Kolstadløkken, fylkeskonservator

Buskeruds kulturarv

Buskerud fylkeskommune har en egen støtteordning for istandsetting av verneverdige kulturminner.

Slik søker du støtte til  ikke-fredete kulturminner og kulturmiljøer

Det var politikerne hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse som høsten 2011 vedtok å opprette en slik tilskuddsordning.

- Målsettingen med ordningen er å bidra til å redusere tapet av verneverdige bygninger og anlegg, sier fylkeskonservator Kolstadløkken.

Tilskuddsordningen gir mulighet til å søke om støtte til merkostnadene ved istandsetting etter antikvariske retningslinjer.

Alle private eiere, stiftelser, styrer i foreninger kan søke.


Publisert 24. september 2018, oppdatert 14. august 2019.