Vil bruke georadar for å kartlegge bakken under Husebyhaugene

Fylkestinget i Buskerud bevilger 650 000 kroner til 3D-søk. - Det er ikke usannsynlig at så store gravhauger som vi har på Huseby i Lier kan inneholde et vikingskip.

- Vi er svært nysgjerrige på hva som skjuler seg under bakken i dette området i Lier! De karakteristiske gravhaugene kan skjule historiske skatter, sier fylkestingsrepresentant Anders Wengen (Venstre).

Wengen fikk torsdag ettermiddag fylkestinget i Buskerud med på å bruke 650 000 kroner på å undersøke Husebyhaugene i Lier kommune.

En georadar sender elektromagnetiske bølger gjennom bakken og gir detaljerte opplysninger om lag og inndeling.

- Vi får nå en mulighet til å utføre målinger som gir digitale framstillinger av funn vi bare kan drømme om!

Anders Wengen (Venstre)

- De digitale arkeologene kan avsløre om det for eksempel ligger et vikingskip eller en stor båt her - så dette er veldig spennende, fortsetter Wengen.

Georadar i Øvre Eiker

Les også: Brukte georadar i Eiker - nye jernalderfunn belyser Eikers posisjon i fortiden

I Halden har man funnet spor av vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalderen ved hjelp av en georadar

Tar vare på minnene

Arkeologiske kulturminner er noen av de eldste sporene vi finner etter mennesker her i landet.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for å ta vare på minnene, og å formidle kunnskapen om disse til allmennheten.

- Det er ikke usannsynlig at så store gravhauger som vi har på Huseby i Lier kan inneholde et vikingskip, sier arkeolog Lars Hovland i Buskerud fylkeskommune.

- Før i tiden gikk Lierelva forbi Huseby, og det var fullt mulig for et vikingskip å legge til der, avslutter Lars Hovland.

Under kan du se en video som Norsk institutt for kulturminneforskning har laget om bruk av georadar.


Publisert 13. desember 2018, oppdatert 14. august 2019.