Vil frede Numedalsbanen

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur støtter Riksantikvarens forslag om fredning av Numedalsbanen.

Onsdag ettermiddag behandlet politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur sak om fredning av strekningen Rollag stasjon - Rødberg stasjon i Rollag og Nore og Uvdal kommuner.

Fylkespolitikerne støtter Riksantikvarens ønske om å frede Numedalsbanen på strekningen som et representativt jernbaneanlegg fra 1920-årene.

Ikke formelt nedlagt
Det har ikke kjørt persontog på Numedalsbanen etter 1988, men banen er ikke formelt nedlagt.

Banen går gjennom et stedvis bratt landskap, i tunneler, skjæringer, på høye steinmurer og fyllinger og over bruer.

Bygningsmassen langs banen er variert, fra små stoppesteder og ombygde hvilebrakker fra anleggets tid til større stasjoner med arkitekttegnede stasjonsbygninger.

Omfang av fredningen
Den foreslått fredete strekningen er 45 kilometer lang. Fredningen omfatter selve jernbanelegemet med skinner, sviller og alle andre tekniske installasjoner som har forbindelse med jernbanen.

I tillegg omfattes fasadene på de statlig eide av banens bygninger. Samtlige byggverk og anlegg som omfattes av den foreslåtte fredningen eies av Jernbaneverket eller Rom Eiendom AS.

Formål med fredningen
Formålet er å bevare et representativt jernbaneanlegg fra 1920-åra, som en helhetlig og intakt representant for sidebanene til NSB i et typisk innlandsdalføre.

Videre er formålet å sikre kildeverdiene og opplevelsesverdiene som det tekniske kulturminnet Numedalsbanen utgjør, samt å bevare banen som et viktig kulturhistorisk element i landskapet.

Banen har sjeldent høy autentisitet, både i forhold til infrastruktur og bygninger. Både bygningsmassen og det øvrige anlegget er enhetlig og nesten komplett.


Publisert 21. mars 2013, oppdatert 14. august 2019.