Vil lære bygningsvern av Buskerud

Lithuanian Open Air Museum besøker Buskerud for å lære mer om vern av bygninger.

Buskerud bygningsvernsenter deltar i et EØS – prosjekt sammen med Lithuanian Open Air Museum [LOAM] i 2015. 

I den forbindelse kommer en delegasjon fra det litauiske museet på besøk til Buskerud for å lære mer om Buskerud bygningsvernsenter 2. - 6. mars.

LOAM som er et av de største friluftsmuseene i Europa har mer enn 140 bygninger skal nå bygge et bygningsvernsenter.

Museets ansatte skal den kommende uka få en innføring i hvordan Buskerud bygningsvern er bygd opp og se på tjenester innenfor kurs og opplæring.

Et annet viktig område er rådgivning til eiere av fredete og verneverdige bygninger. LOAMs ansatte vil videre få en ekskursjon til Numedal og oppleve vern gjennom bruk i flere av Norges fineste middelalderbygninger.

Lågdalsmuseet vil presentere sitt engasjement innenfor kulturminnevern og tanker rundt tradisjonshåndverk. Gjennom dette EØS- prosjektet deles kunnskap og det skal et utvikles et felles kurs for norsk og litauiske håndverkere i tradisjonshåndverk.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa.

Støtten er fordelt på 150 programmer og Riksantikvaren er programpartner på programmet for kulturarv.


Publisert 23. februar 2015, oppdatert 14. august 2019.