Vil undersøke gravhauger i Lier med georadar

- Det er ikke usannsynlig at så store gravhauger som vi har på Huseby i Lier kan inneholde et vikingskip eller en stor båt, sier arkeolog Lars Hovland i Buskerud fylkeskommune.

- Nylig fikk vi de fantastisk spennende nyhetene om at man i Halden har funnet spor av vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalderen ved hjelp av en georadar, sier fylkestingspolitiker Anders Wengen (Venstre).

Wengen stilte torsdag ettermiddag spørsmål til fylkesordføreren om det er aktuelt å undersøke gravhauger i Lier kommune med georadar.

En georadar gir digitale framstillinger eller gjengivelser av de geofysiske forholdene under bakken.

Les også: Brukte georadar i Eiker - nye jernalderfunn belyser Eikers posisjon i fortiden

- Det er ikke mulig å bestille store funn, men når vi vet at det finnes en rekke store gravhauger i vårt nærområde som aldri er undersøkt, så er det ikke fritt for at det vibrerer i fantasien.

Anders Wengen (Venstre)

Anders Wengen portrett
Anders Wengen (V). 

Tar vare på minnene

Arkeologiske kulturminner er noen av de eldste sporene vi finner etter mennesker her i landet.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for å ta vare på minnene, og å formidle kunnskapen om disse til allmennheten.

- Det er ikke usannsynlig at så store gravhauger som vi har på Huseby i Lier kan innholde et skip eller en stor båt, sier arkeolog Lars Hovland i Buskerud fylkeskommune.

- Før i tiden gikk Lierelva forbi Huseby, og det var fullt mulig for et vikingskip å legge til der, fortsetter han.

- Gravhaugene er ikke undersøkt med georadar, så det hadde vært spennende å se om vi kunne finne ut mer om hva de rommer, sier han.

Lars Hovland
Arkeolog Lars Hovland med en kopi av verdens eneste intakte vikinghjelm som ble funnet i Haugsbygd på Ringerike under 2. verdenskrig.

Tre gravfelt i Lier:

Huseby:

  • Lier største og mest karakteristiske gravhauger ligger på Søndre og Nordre Huseby - ved krysset mellom fylkesvei 282 og St. Hallvards vei.

Frydenlund:

  • To mindre gravhauger ligger på eiendommen til Frydenlud gård. Ved høyere vannstand i jernalderen har haugene ligget godt synlig fra fjorden.

Egge:

  • Gravfeltet inneholde fire gravhauger som ligger på toppen av morenefeltet. Gravhaugene har tilhørt jernaldergården "Eggjar".

- I Buskerud er vi velsignet med mange, spennende kulturminner. Vi kommer stadig over nye funn og både profesjonelle og frivillige gjør et stort arbeid for å avdekke og bevare funn som vi og fremtidige generasjoner vil ha glede av, avslutter Anders Wengen.


Publisert 25. oktober 2018, oppdatert 14. august 2019.