- Aktive turister legger igjen mer penger og oppholder seg lenger

Satser på aktivitetsturisme i Buskerud - fylkeskommunen gir 1,1 millioner kroner i støtte til fire prosjekter.

Reiseliv er en av de største og mest betydningsfulle næringene i Buskerud.

Over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i fylket, og i 2016 omsatte reiselivet for 6, 7 milliarder kroner - en økning på 500 millioner kroner fra 2010.

Opplevelsesbransjen i Buskerud vokser innenfor aktivitet- og naturopplevelser, noe som er et tegn på at reiselivsnæringen blir stadig dyktigere.

Den aktive turisten vil oppleve mer og Buskerud fylkeskommune satser derfor på aktivitetsturisme.

Aktivitetsturisme er et bredt spekter av aktiviteter knyttet til turisme koblet med naturopplevelser slik som for eksempel vandring, sykling, fiske, langrenn.

Terrengsykling Geilo
Tråkk 'n' Roll i Hallingdal - pioner innen bærekraftig stiutvikling får 980 000 kroner av Buskerud fylkeskommune. Foto: Tråkk 'n'Roll

Vanvittige muligheter

- Buskerud er et fylke med vanvittige muligheter innen friluftsliv både ut i distriktene, og ikke minst i og rundt våre byer og tettsteder, sier Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i fylkeskommunen.

Klatrepark i Drammen. Foto: Drammen Skisenter

Matt forteller at politikerne i utvalget i sist møte valgte å gi økonomisk støtte til fire prosjekter:

  • Sykkelaktiviteter som destinasjonsprodukt i Drammensregionen: 130 000 kr
  • Boltre (bynær klatring og juvvandring) Drammen: 170 000 kr
  • Hallingdal – pioner innen bærekraftig stiutvikling (Tråkk 'n'Roll): 980 000 kr
  • Fisketurismens potensial for verdiskaping: 50 000 kr

Buskerud har naturgitte fortrinn for å kunne gjøre aktivitetsturisme og opplevelsesturisme til betydelige drivere innenfor reiselivet i fylket.

- Opplevelser er et viktig element for en vellykket og bærekraftig reiselivssatsing i hele fylket, fortsetter Hanne Lisa Matt.

Spesialiserer seg på aktivitetsturisme

Klatrepark Drammen
Klatrepark i Drammen. Foto: Drammen Skisenter

Buskerud fylkeskommune har satt i gang et tre-årig program (2015 -2018) for å styrke satsingen på aktivitetsturisme.

Formålet med satsingen er å tilrettelegge for økt verdiskaping i reiselivsnæringen i Buskerud.

Prosjektets har også et mål om å legge til rette for at aktører (destinasjoner /nettverksorganisasjonene) skal få bedre rammebetingelser for å få utviklet sin kompetanse og sine konsepter.

Prosjektet for aktivitetsturisme i Buskerud har så langt vært vellykket.

- Mange steder satser nå på å utvikle gode helårsdestinasjoner og fylkeskommune er ivrig etter å støtte denne utviklingen som er særlig viktig for distriktene, sier Matt. 

Hanne Lisa Matt sier Buskerud er en av de store reiselivsfylke i Norge som har satset bevisst og målrettet på bærekraftig utvikling innen reiselivet.

- Det er fantastisk å se kreativiteten og drivkraften bak prosjektene og søknadene vi nå får inn. Det viser hvor mange dyktige aktører vi har i Buskerud og vi trenger bare mer av sånt! avslutter Hanne Lisa Matt.

Kan benyttes i forbindelse med program for aktivitetsturisme i Buskerud.


Publisert 22. februar 2018, oppdatert 22. februar 2018.