- Dette er framtida for hvordan vi skal drive yrkesfagopplæring i Norge

Roses av LO og NHO: Kongsberg flytter undervisningen til industrimiljøet - modellen skal motivere elevene og sikre rekruttering til industrielle yrkesfag.

Kongsberg videregående skole flytter denne høsten Vg2 industriteknologi sammen med lærling- og kursbedriften Kongsberg Technology Training Center (K-tech) i Teknologiparken i Kongsberg.

- Det er spennende og det er noe nytt, sier de tre elevene Jakub Ratajczyk (17), Per Ivar Larsen (18) og Tobias Bern Gabrielsen (17). 

- Vi får undervisning i det samme bygget som de som har de beste lærlingeplassene, poengterer 18-åringen.

- Ja, og vi får sett hvordan det er i arbeidslivet, så jeg regner med at vi får mye kunnskap i tiden vi er her, sier Tobias Bern Gabrielsen.

Skal skape Norges beste yrkesutdanning

Fredag formiddag var det offisiell åpning i Teknologiparken i Kongsberg.

- Fylkeskommunen prioriterer samarbeidet mellom skole og arbeidsliv høyere og høyere.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Modellen skal motivere elevene, sikre rekruttering til industrielle yrkesfag og være ett kompetansesenter for instruktører og lærere.

- Vi ser på vår rolle i dette som fylkeskommunens kanskje aller viktigste bidrag til å videreutvikle et levende og fremtidsrettet arbeidsliv i Buskerud, fortsetter Ryberg.

Elever i bedrift LO-leder og elever
- Jeg fikk nesten lyst til å bli elev igjen, sa LO-sjef Hans Christian Gabrielsen da han møtte elevene Per Ivar Larsen (18), Jakub Ratajczyk (17) og Tobias Bern Gabrielsen (17).

- Dette er framtida for hvordan vi skal drive yrkesfagopplæring i Norge.

Hans Christian Gabrielsen, LO-leder

LO-sjefen var ull av lovord da han møtte elevene under åpningen fredag.

- Dere som er elever er heldige! Dere får tilgang på topp moderne utstyr og den beste kompetansen på mye av fagområdet deres, og dere får jobbe tett på den industrien og de næringene dere skal gå inn i i framtida, sier Gabrielsen.

Samarbeid mellom fylkeskommunen og næringslivet

Prosjektet har kommet i stand etter initiativ fra Kongsberg Defence Systems, LO/NHO og Buskerud fylkeskommune og er utviklet i nært samarbeid med skolen og K-tech.

- Elevene vil oppleve noe helt annet enn det de er vant til, og vi gleder oss.

Stein Sandvold, daglig leder på K-tech

Bakgrunnen for satsingen er industribedriftenes behov for faglært arbeidskraft med rett kompetanse, og fylkeskommunens ønske om å tilby elevene relevant opplæring i en praksisnær opplæringsarena.

Omstilling i industrien med mer automatisering, robotisering, digitalisering og produksjons celler må i større grad påvirke videregående opplæring fremover.

Kompetansesenteret skal tilby innovativ utdanning med moderne utstyr og kompetanse i samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

- Vi håper dette blir en suksess slik at denne modellen også kan komme til nytte også andre steder.

Arvid Moss, NHO-president

Det blir i tillegg et ressurssenter for faglærere og instruktører med større fagmiljø og oppdatert kompetanse.

Det er utarbeidet kompetansepakker med mulighet for hospitering, opplæring på styrte maskiner og kurs hos maskin og utstyrsleverandører på nytt utstyr.

Samlokalisering i ett moderne industri og teknologimiljø er grunnleggende for ideen bak pilotprosjektet.

- Dette er utrolig spennende for elevene og elevenes læring. For å hindre frafall i skolen må vi gjøre ting annerledes.

Hanne Hagby, rektor på Kongsberg videregående skole

Elever i bedrift i Teknologiparken i Kongsberg

Bygget om lokalene

K-techs nåværende lokaler i Teknologiparken er bygget om og tilpasset for å gi plass til maskiner og utstyr for elevene fra KOVS. For å sikre god plass til mer teoretisk rettet undervisning samt pauserom er det leid inn tilleggsarealer.

K-tech inngår nå opsjonsavtale på ytterligere arealer med muligheter for å flytte mere videregående opplæring til Teknologiparken. Både opplæring i tradisjonelle fellesfag som matte og naturfag samt andre programområder er aktuelle.

En kraftsamling av opplæring i industrielle fag i Teknologiparken gjør det mulig å tilby undervisning med topp moderne utstyr.

K-tech og Buskerud fylkeskommune investerer i fellesskap i nye dreie og frese maskiner og i tillegg får elevene tilgang til K-techs eksisterende maskinpark.

Det er også kjøpt inn topp moderne øvingsmodeller fra Festo til opplæring i hydraulikk, pneumatikk og mekanikk og etter ønske fra skolen er det bygget et godt utstyrt sveiserom.  


Publisert 25. august 2017, oppdatert 25. august 2017.