- En interessant utkant for Europa

Buskerud fylkeskommune og Hallingdal Næringshage AS samler politikere, kommuneadministrasjon og næringsliv til seminar.

Tirsdag 15. januar samles politiske ledere, kommuneadministrasjon, bedriftsledere i offentlig og privat sektor med internasjonale relasjoner eller ambisjoner på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.

- Hallingdal Næringshage har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune tatt initiativ til seminaret for å vise mulighetene for å delta på den Europeiske arenaen, sier internasjonal rådgiver Gørill Trælstad i Buskerud fylkeskommune.

Deltakerne får basiskunnskap i hvilke programmer og virkemidler som er mulige å benytte for aktører (både private og offentlige).

Seminaret er kommet i stand etter initiativ fra Hallingdal Næringshage AS og Buskerud fylkeskommune, med støtte fra Regionrådet i Hallingdal og Hallingdal Reiseliv.

- Norge har gjennom EØS-avtalen muligheten til å delta i 20 ulike programmer innenfor EU-systemet, forklarer Trælstad.

Nye EU programmer er på trappene fra 2014 og Hallingdalsregionen må tenke offensivt i en stadig mer konkurranseutsatt og globalisert verden.

- I Hallingdal er det et spennende og variert næringsliv med store muligheter for å rette blikket utover, fortsetter hun.

- Seminaret er en første innføring og deltakerne vil kunne komme med innspill for hvordan dette skal følges opp videre, avslutter Gørill Trælstad i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 14. januar 2013, oppdatert 2. juni 2016.