- Passkontoret på Kongsberg må opprettholdes

Fylkesutvalget vedtok felles uttalelse om passkontoret på Kongsberg.

- Industrimiljøet på Kongsberg er det tredje største i Norge, og opererer i et internasjonalt marked, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Onsdag ettermiddag fremmet han forslag til uttalelse på vegne av samarbeidspartiene (Ap/Sp/V/MDG).

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Ryberg sier det utstedes svært mange ekstrapass ved Kongsberg politistasjon.

- De store bedriftene på Kongsberg har 24 000 ansatte fordelt på 40 land, fortsetter han.

5 000 av dem er ansatt på Kongsberg og har behov for disse ekstrapassene, som må fornyes hvert andre år.

Næringslivet på Kongsberg har kostnadsberegnet at det koster bedriftene mellom 5 - 7 000 per dag dersom de ansatte nå må reise til Drammen for å fornye passene sine.

- Fylkesutvalget i Buskerud ber om at passkontoret på Kongsberg opprettholdes sammen med passkontorene på Hønefoss, Gol og i Drammen, sier fylkesordføreren.

- Dette er særdeles viktig for næringslivet, men har også betydning for publikum, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 8. mars 2017, oppdatert 8. mars 2017.