19 000 nye arbeidsplasser fram til 2030

Potensialet for arbeidsplass-vekst i Buskerud er 19 000 nye arbeidsplasser fram til 2030, viser ny rapport fra Telemarksforskning.

Telemarksforskning har på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune laget en Regional analyse for Buskerud 2016.

Her kan du lese rapporten: Regional analyse for Buskerud 2016 - Befolkningsutvikling, næringsutvikling, innovasjon, utdanning og scenarier

Notatet inngår i en serie med analyser av kommuner, regioner og fylker i Norge, som er utarbeidet av Telemarksforsking.

Vekst i antall arbeidsplasser

Arbeidsplasser vil påvirke flytting og befolkningsvekst i Buskerud.

I rapporten er det laget et scenario som viser vekst i antall arbeidsplasser i Buskerud fra 123 368 til 135 022 fram til 2030.

I scenariet med historisk attraktivitet vil antall arbeidsplasser i Buskerud øke betydelig de neste 15 årene.

- Det er fordi Buskerud har hatt en positiv næringsattraktivitet tidligere. Denne positive næringsattraktiviteten blir da framskrevet i scenariet med historisk attraktivitet. Samtidig gir høy bostedsattraktivitet ekstra stimulans til vekst i næringslivet, skriver Telemarksforskning.

Arbeidere illustrasjon

Høyvekstscenariet viser en vekst til 142 370 i 2030.

Det er litt høyere enn veksten som ble framskrevet i det historiske scenariet.

Den ekstra veksten i høyvekstscenariet er i hovedsak i næringslivet, men det blir også noe ekstra vekst i kommunal sektor på grunn av at befolkningsveksten er forutsatt å bli bedre.

Potensialet for arbeidsplass-vekst i Buskerud er 19 000 nye arbeidsplasser fram til 2030.

Regional analyse for Buskerud.

Lavvekstscenariet har også vekst i antall arbeidsplasser. Arbeidsplassveksten i lavvekstscenariet er på litt over tre prosent innen 15 år.

Det er derfor ganske stor usikkerhet om hvilken arbeidsplassvekst det vil bli i Buskerud de neste 15 årene. Analysene fra perioden 2000 til 2015 viser at noen fylker har oppnådd vekst utover det som er statistisk forventet.

I de aller fleste årene har Buskerud hatt sterkere utvikling i antall arbeidsplasser i næringslivet enn ellers i landet.

Vekst i arbeidsplasser i Buskerud i årene 2000 - 2015

Det vil derfor ganske sikkert bli noen fylker som overrasker positivt også de neste 15 årene. Hvilke fylker som lykkes med å være attraktive for næringslivet varierer i ulike perioder.


Publisert 17. februar 2017, oppdatert 17. februar 2017.