19 000 nye arbeidsplasser fram til 2030

Potensialet for arbeidsplass-vekst i Buskerud er 19 000 nye arbeidsplasser fram til 2030, viser ny rapport fra Telemarksforskning.

  • Av Carsten Øhrn

Telemarksforskning har på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune laget en Regional analyse for Buskerud 2016.

Her kan du lese rapporten: Regional analyse for Buskerud 2016 - Befolkningsutvikling, næringsutvikling, innovasjon, utdanning og scenarier

Notatet inngår i en serie med analyser av kommuner, regioner og fylker i Norge, som er utarbeidet av Telemarksforsking.

Vekst i antall arbeidsplasser

Arbeidsplasser vil påvirke flytting og befolkningsvekst i Buskerud.

I rapporten er det laget et scenario som viser vekst i antall arbeidsplasser i Buskerud fra 123 368 til 135 022 fram til 2030.

I scenariet med historisk attraktivitet vil antall arbeidsplasser i Buskerud øke betydelig de neste 15 årene.

- Det er fordi Buskerud har hatt en positiv næringsattraktivitet tidligere. Denne positive næringsattraktiviteten blir da framskrevet i scenariet med historisk attraktivitet. Samtidig gir høy bostedsattraktivitet ekstra stimulans til vekst i næringslivet, skriver Telemarksforskning.

Arbeidere illustrasjon

Høyvekstscenariet viser en vekst til 142 370 i 2030.

Det er litt høyere enn veksten som ble framskrevet i det historiske scenariet.

Den ekstra veksten i høyvekstscenariet er i hovedsak i næringslivet, men det blir også noe ekstra vekst i kommunal sektor på grunn av at befolkningsveksten er forutsatt å bli bedre.

Potensialet for arbeidsplass-vekst i Buskerud er 19 000 nye arbeidsplasser fram til 2030.

Regional analyse for Buskerud.

Lavvekstscenariet har også vekst i antall arbeidsplasser. Arbeidsplassveksten i lavvekstscenariet er på litt over tre prosent innen 15 år.

Det er derfor ganske stor usikkerhet om hvilken arbeidsplassvekst det vil bli i Buskerud de neste 15 årene. Analysene fra perioden 2000 til 2015 viser at noen fylker har oppnådd vekst utover det som er statistisk forventet.

I de aller fleste årene har Buskerud hatt sterkere utvikling i antall arbeidsplasser i næringslivet enn ellers i landet.

Vekst i arbeidsplasser i Buskerud i årene 2000 - 2015

Det vil derfor ganske sikkert bli noen fylker som overrasker positivt også de neste 15 årene. Hvilke fylker som lykkes med å være attraktive for næringslivet varierer i ulike perioder.


Publisert 17. februar 2017, oppdatert 17. februar 2017.