2,5 millioner til KulturArvOpplevelser i Buskerud

25 søkte om støtte - nå har Buskerud fylkeskommune fordelt pengene. Her kan du se hvem som fikk støtte.

Buskerud har veldig mange sterke aktører på kulturfeltet og innenfor kulturarv og kulturminner.

Nå har fylkeskommunen for første gang fordelt 2,5 millioner kroner til KulturArv-prosjekter i Buskerud.

Disse mottar støtte:

 • I sabotørenes fotspor på Ringerike (Fossen Friluft): 100 000 kroner
 • Ostebygda i Hol kobler håndverk med ulike kunstformer: 150 000 kroner
 • På spinderiet i Nedre Eiker - Industri, design og tekstil: 350 000 kroner
 • Restaurering av dyregrav ved Vasstulan, Nore og Uvdal: 150 000 kroner
 • Aktiviteter og kulturopplevelser i gruveåsen Kongsberg: 70 000 kroner
 • Utvikling av næring og kulturarv i Vollen og Slemmestad: 400 000 kroner
 • Forprosjekt kulturarvopplevelser Numedal: 153 500 kroner
 • Kulturarv Gulsvik: 150 000 kroner
 • Nesbyen historiske opplevelser: 75 000 kroner
 • Røta - Kunnskap om egen fortid i Hol: 400 000 kroner
 • Uvdal - Tettere på naturen: 200 000 kroner
 • Troll10 i Hemsedal - turer basert på sagn og folketrohistorier: 100 000 kroner

Godt samspill mellom kultur- og opplevelsesaktører

Det var fylkespolitikerne som tidligere i år vedtok programmet som har en ramme på 1,5 millioner kroner i år. I tillegg bidrar Riksantikvaren med en million kroner.

- Vi mottok hele 25 søknader og har tydeligvis truffet en nerve! sier Hanne Lisa Matt (Miljøpartiet De Grønne), leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune.

- Det er veldig kult at vi for første gang har koblet sammen aktører fra kulturlivet og kulturarv sammen med reiselivet, sier Matt.

- Vi er kjempefornøyde med at ordningen er så godt mottatt blant aktørene i hele fylket, avslutter Hanne Lisa Matt.

Her finner du mer informasjon om ordningen.

Programmet skal styrke utvikling av kommersielle og markedstilpassede opplevelser basert i kultur og kulturarv i Buskerud i samarbeid med reiselivsnæringen.


Publisert 17. september 2018, oppdatert 17. september 2018.