300 000 til mathall ved E18 i Lier

- Buskerud har mange unike matprodusenter som trenger et utstillingsvindu, sier Hanne Lisa Matt (MDG).

Politikerne i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring vedtok torsdag ettermiddag å bevilge 300 000 kroner til et forprosjekt for etableringen av Matriket.

Matriket er tenkt som et felles utsalgssted for lokalmat og matspesialiteter i regionen, plassert ved E18 ved Kjellstad i Lier.

Den aktuelle eiendommen som skal brukes, Søndre Linnesvollen gård, er eid av Buskerud fylkeskommune og fylkeskommunen er positiv til at eiendommen leies ut.

- Jeg er veldig glad for at fylket støtter opp om dette fantastiske initiativet som setter lokalmat på kartet, sier Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen.

Blant de største når det gjelder matproduksjon

Buskerud er blant de største fylkene i landet når det gjelder matproduksjon.

Landbruket i fylket er en betydningsfull næring, både når det gjelder økonomisk verdiskaping og sysselsetting.

- Buskerud har mange unike matprodusenter som trenger et utstillingsvindu. Matriket vil hjelpe til å få frem hva Buskerud har å tilby.

Hanne Lisa Matt (MDG)

Hanne Lisa Matt

Bak mathall-satsingen i Lier står Landbruksparken AS, som er eid av Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og småbrukerlag og Harald O. Buttedahl.

Det legges opp til at forprosjektet skal vare fra februar 2018 til august 2019.

Målsettingen etter forprosjektet er å ha byggestart høsten 2019 og åpning av Matriket 1. desember 2020.

- Mat er nær, ofte og avgjørende for helsen og livskvaliteten. Mat skaper identitet og mat viser det mangfoldet av verdier som skapes av våre naturressurser. Tenk å få et eget lokale for det, sier Hanne Lisa Matt.

Tre faser

Første fase er å etablere Matriket med felles utsalgssted for lokalmat-produsenter rundt Oslofjorden.

En videre utvikling av konseptet vil være å utvikle senteret som et senter for matopplevelser med catering, restaurant, temadager og arrangementer.

Til slutt er det en målsetting at Matriket skal kunne utvikles til en næringsklynge for alle interesserte og relevante virksomheter i verdikjeden for mat.

- Utviklingen av Matriket er en unik mulighet til å skape koblinger og putte lokalmat inn i en større kontekst med tanke på næringsutvikling, innovasjon, kultur, kunnskap og bærekraft, mener Matt.

Hanne Lisa Matt sier Buskerud fylkeskommune er opptatt av regionale fortrinn og en bærekraftig bruk av jord- og skogressursene i fylket.

- Matriket kan bidra til økt verdiskaping innen matområdet som er et erklært satsingsområde for fylket, avslutter Hanne Lisa Matt.


Publisert 22. februar 2018, oppdatert 22. februar 2018.