3,7 millioner i utviklingsstøtte til innovasjonsmiljøer i Buskerud

- Det gjøres et meget godt arbeid i de aktuelle innovasjonsmiljøene.

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i fylkeskommunen bevilget i sist møte totalt 3,7 millioner kroner i utviklingsstøtte til følgende FoU- og innovasjonsmiljøer:

  • PAN Innovasjon (inkubator) 500 000 kr
  • Driv Inkubator 500 000 kr
  • Kongsberg Innovasjon 600 000 kr til KI Inkubator
  • Kongsberg Innovasjon 800 000 kr til klyngeutvikling
  • Subsea Valley/NCE Energy Technology 1 300 000 kr til klyngeutvikling

En inkubator har som formål å utvikle lovende oppstartsbedrifter gjennom å tilby rådgivning, mentoring og tilgang til profesjonelle nettverk og investeringskapital i en tidlig fase.

Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver for samarbeid, og bidrar aktivt til å styrke arenaer og nettverk for samhandling.

Som regional utviklingsaktør har Buskerud fylkeskommune blant annet som oppgave å legge til rette for å videreutvikle et sterk og allsidig næringsliv i fylket, med vekt på verdiskaping, sysselsetting og kompetanseheving i arbeidslivet.


Publisert 15. mai 2018, oppdatert 15. mai 2018.