4 mill til regionale næringsfond

Politikerne tildeler distriktsregionene 4,1 millioner kroner til interkommunale næringsfond.

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen vedtok onsdag tildeling til følgene regioner:

  • Hallingdalsregionen: 2.536.000 kroner
  • Kongsbergregionen 818.000 kroner
  • Midt-Buskerud 736.000 kroner

Etter hovedutvalgets vedtak om tildeling står midlene som Buskerud fylkeskommunes fond inntil tre år etter vedtak.

Regionrådene står ansvarlig for å følge opp prosjektene som tildeles midler fra næringsfondet.

Fordeles etter befolkningstall
Fordeling og tildeling av midlene skjer på grunnlag av befolkningstallet i regionene 10 år tilbake i tid.

Begrunnelsen for dette var at de regionene som har hatt størst tilbakegang i befolkningen skulle få en relativt høyere tildeling.

Ved ordningens innføring var tanken at dette skulle reguleres årvisst, slik at man hele tiden benyttet folketallet 10 år tilbake i tid.

Per 1.1.2003 hadde regionene følgende folketall og andeler:

Folketall (andel)

  • Hallingdal: 20.188 innbyggere (62 %)
  • Midt-Buskerud (utenom Modum): 5.777 innbyggere (18 %)
  • Kongsbergregionen (uten. Kongsberg): 6.763 innbyggere (20 %)

Publisert 20. juni 2013, oppdatert 20. juni 2013.