980 000 til rekruttering i landbruket

- Det er en viktig oppgave å sikre god rekruttering av næringsutøvere med rett kompetanse til landbruket, sier Hanne Lisa Matt (MDG).

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune vedtok torsdag ettermiddag å fordele 980 000 kroner til tiltak innenfor rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Prioriterte områder for bruk av midlene:

 • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag.
 • Tilskudd til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanningstilbud fornæringsutøvere i landbruket.

- Det er en viktig oppgave å sikre god rekruttering av næringsutøvere med rett kompetanse til landbruket i Buskerud, sier leder av hovedutvalget, Hanne Lisa Matt (MDG).

Fylkeskommunene har her en sentral rolle som eiere av videregående skoler med
utdanningsprogram naturbruk.

Følgende prosjekt og tiltak tildeles midler til rekruttering og kompetanseheving i 2017:

Buskerud skogselskap:

 • Velg naturbruk (2015-2017) kr 300 000

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag:

 • Grønt fagsenter Rosthaug kr 100 000

Studieforbundet næring og samfunn Buskerud:

 • Agronom for voksne, utmark og kulturlandskap kr 54 100
 • Agronom for voksne, gårdsdrift kr 85 900
 • 2 Bedre bonde, et 2017 og et 2018 kr 74 000
 • Nybegynnerkurs i birøkting kr 21 400
 • Når myndighetene banker på døra kr 60 000

Norsk landbruksrådgivning Østafjells:

 • Ammekukurs for kvinner kr 50 000
 • Sauekurs for kvinner kr 50 000
 • Markvandringar gras i 2017, Grovfôr kr 67 000

4 H Buskerud:

 • Prosjekt FRA «FRØ TIL FERDIG PRODUKT» Kr 25 000

Norsk landbruksrådgivning Viken:

 • Kurs i substratdyrking av jordbær og bringebær k1 10 000

Norske Kaninprodukter AS:

 • Mattilsyngodkjent produsent- og slaktekurs av kanin kr 30 500

Oslofjorden frukt og bær AS:

 • Prosjekt grønsaker, frukt og bær; konkurransekraft Norge vs EU kr 50 000

Rekruttering og kompetansehevingsmidlene ble lyst ut og kunngjort på Regionalforvaltning.no 4. januarmed søknadsfrist 1. april 2017.

Det kom inn 21 søknader fra 8 ulike aktører.


Publisert 5. mai 2017, oppdatert 5. mai 2017.