Arrangerer regionale innspillsmøter

Fylkeskommunen ønsker innspill på hva som er viktig for næringsutvikling og verdiskaping for hele Buskerud.

Som en del av regional planstategi for Buskerud for perioden 2013-2016 er det vedtatt å lage en regional plan for verdiskaping og næringsutvikling.
 
Planarbeidet er i oppstartsfasen, og planen skal ferdigstilles i 2014.
Hensikten med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud.

I april arrangerer fylkeskommunen to regionale innspillsmøter:
  • 23. april: Tyrifjord hotell kl. 10-15 for nedre del av fylket
  • 26. april: Pers hotell kl. 10-15 for øvre del av fylket

Møtene er åpne for alle. På grunn av lunsj ber vi om at man gir beskjed om hvilket møte man deltar på til hege.lovfa...@bfk.no innen 15. april.

- Det er viktig med bred deltagelse for å få frem mangfoldet, muligheter og utfordringer, sier rådgiver for næringsutvikling, Sissel Kleven, i fylkeskommunen.

- Vi ønsker mange deltagere og mange innspill fra ulike ståsted og fra ulike næringsområder som til sammen vil gi temaområder som reflekterer hva som er viktig for næringsutvikling og verdiskaping for hele Buskerud, avslutter Sissel Kleven i fylkeskommunen.

Arbeidet kan følges på: www.bfk.no/næringsplan.

 

 


Publisert 10. april 2013, oppdatert 10. april 2013.