Buskerud på kartet

Nytt magasin fra Buskerud fylkeskommune: - Målsettingen med magasinet er å presentere næringslivet i Buskerud i dag og tiltrekke oss ny næring og arbeidskraft, sier utviklingssjef i fylkeskommunen, Kjersti Bærug Hulbakk.

Buskerud fylkeskommune ved Utviklingsavdelingen er ansvarlig for magasinet som i disse dager blir distribuert med Dagens Næringsliv, Ringerikes Blad, Laagendalsposten, Hallingdølen, Drammens Tidende og Bygdeposten.

- Magasinet kommer nå fordi vi er igang med å operasjonalisere vår nye regionale plan for verdiskaping og næringsutvikling, sier utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune, Kjersti Bærug Hulbakk.

- Vi er opptatt av å synliggjøre Buskerud som næringsfylke, og et slikt magasin er en fin måte å gjøre det på, sier hun.

- Vi har forsøkt å vise at vi jobber med næringsutvikling på mange måter og områder, sier assisterende utviklingssjef, Bente Bjerknes.

- Vi har knyttet opp andre tema fylkeskommunen er ansvarlig for og vist hvordan det styrker næringsutviklingen, fortsetter Bjerknes. 

Utviklingssjef Bærug Hulbakk forklarer at de har startet opp arbeidet i partnerskapet og at de jobber nå med å lage første handlingsprogram.

- Målsettingen med magasinet er å presentere næringslivet i Buskerud i dag og tiltrekke oss ny næring og arbeidskraft, sier Bærug Hulbakk.

- Vi har ikke gjort noe tilsvarende før, og det er spennende å se responsen. Vi håper mange vil like magasinet, avslutter Kjersti Bærug Hulbakk.


Publisert 4. juni 2015, oppdatert 4. juni 2015.