Dette er Årets entreprenørskapslærer i Buskerud

- Vi ønsker å vise fram den fantastiske jobben du gjør!

Lærer Eirin Aspestrand Horn ved Lier videregående skole er kåret til Årets entreprenørskapslærer i Buskerud 2018.

- Det er jo hyggelig å få en slik utmerkelse og en inspirasjon til videre arbeid med entreprenørskap, sier Eirin Aspestrand Horn.

-  Jeg er også veldig ydmyk over å få denne prisen. Det er mange dyktige entreprenørskapslærere i fylket som fortjener en slik anerkjennelse, sier hun.

- Hvordan synes du det er å jobbe med entreprenørskap?

- Det er veldig spennende og inspirerende. Elevene viser engasjement og blir motiverte når de får muligheten til å skape noe, se muligheter, tenke nytt, ta initiativ, løse utfordringer i samarbeid med både sine medelever og nettverket i næringslivet, fortsetter hun.

- Kompetanse som de også vil ha bruk for i arbeidslivet, poengterer læreren.

Det er hovedorganisasjonen Virke og Ungt Entreprenørskap som står bak prisen.

Buskerud fylkeskommune er en av hovedsamarbeidspartnerne til Ungt Entreprenørskap.

Lier vgs
Satser på entrepreørskap:  Lier videregående skole er tidligere kåret til Årets Entreprenørskapsskole i Buskerud.

Les også: 14 skoler i Europa mottar heder for entreprenørskap - denne Buskerudskolen representerer Norge

Juryen om vinneren:

«Du er en ekte ildsjel som jobber hardt for at skolen generelt og elevene spesielt skal utvikle entreprenørskapskompetanse.

Vi opplever at du spesielt har fokus på hvordan elevene på tvers av utdanningsprogram kan lære av hverandre og hvordan lærere kan inkludere hverandre i et samarbeid til det beste for eleven.

Du inviterer elevene inn i den reelle verden og viser hvordan innovasjon og gode ideer også må skape økonomiske verdier.

For oss i Ungt Entreprenørskap et eventyr å jobbe sammen med, faglig dyktig, energisk, motiverende, i tillegg til at du utfordrer der du ser det er nødvendig.»

Eirin Aspestrand Horn går nå videre til den nasjonale finalen 31. oktober.

Prisen Årets entreprenørskapslærer i Norge går til lærere som tilrettelegger for at elever og studenter kan videreutvikle sin nysgjerrighet, evne til å ta initiativ og beslutninger og til å samarbeide med andre for å skape nye løsninger.


Publisert 5. november 2018, oppdatert 5. november 2018.