Dette er årets entreprenørskapsskole

Juryens begrunnelse: «Skolen har siden 2014 arrangert Innovasjonscamper årlig for nesten 200 elever, og med lokale aktører som oppdragsgivere.»

Lier videregående skole er Årets Entreprenørskapsskole i Buskerud og mottar 50 000 kroner.

- Å, herlig - nå ble jeg glad! Det er veldig hyggelig å få denne prisen, sier rektor Anne Johanne Guldvik.

- Denne prisen skal jeg dele med alle lærere som jobber for dette hele tiden og alle som står i bresjen for entreprenørskap i skolen.

Anne Johanne Guldvik, rektor Lier videregående skole

Anne Johanne Guldvik rektor

Det er første gang Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Buskerud deler ut en slik pris.

- Vi i Ungt Entreprenørskap Buskerud gratulerer Lier videregående skole som årets entreprenørskapsskole i Buskerud, sier Erlend Eggen, daglig leder.

- Ungt Entreprenørskap er en av mange eksterne aktører som skolen har vært flink til å trekke veksler på i entreprenørskapsarbeidet på skolen, sier han.

- Vårt inntrykk er at skolen har forankret arbeidet godt internt og jobbet systematisk for å utvikle entreprenørskapskompetanse både hos elever og lærere, fortsetter Eggen.

Det var politikerne i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i fylkeskommunen som i sist møte avgjorde hvem som skulle motta prisen.

- Det er en velfortjent seier for Lier videregående skole som har jobbet iherdig og systematisk med å løfte entreprenørskap inn i skolens hverdag, sier Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget.

Les også: 185 elever ved Lier videregående skole brukte skoledagen til å utvikle løsninger for «Fremtidsbyen Lier»

Innovasjonscamp Lier videregående skole
Innovasjonsdag, november 2016: Katrine Nyhus fra Fordbyen og rektor Anne Johanne Guldvik forklarer elevene Tommy Kristoffer Rype, Rohina Mehr og Eirik Magnus Sand dagens oppdrag. 

- Jeg har stor tro på dette konseptet og det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er at skolene bygger formell kompetanse innen entreprenørskap og gir elevene mulighet til å bryne seg i ungdomsbedrifter og samle viktig erfaring, fortsetter politikeren.

- Når skole har prioritert å avsette tid og ressurser for nyskaping, nettverksbygging og samarbeid med eksterne aktører vil ringvirkningene være fantastiske både for enkeltpersoner og skolens læringsmiljø, og for felleskapet og fremtidens næringsliv, mener Matt (bildet under).

- Lærere spiller en nøkkelrolle i å skape arenaer hvor det er mulig å prøve og feile, ta risiko, korrigere kurs og utforske sin kreativitet og sin skaperkraft. Fantastisk!

Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen

Prisen deles ut under fylkeskommunens prisaften vinteren 2018.

Hanne Lisa Matt

Juryens skriver om årets vinner:

«Entreprenørskap fremheves som metode under mål om at «opplæringstilbudet skal være sammenhengende, fleksibelt og forberede for deltakelse i arbeids- og samfunnslivet.

Mål om kompetanseheving for lærere innen innovasjon og entreprenørskap. Samarbeidsavtaler med eksterne aktører inneholder mål om bidrag også til innovasjonscamper og ungdomsbedrifter.

Skolen har siden 2014 arrangert Innovasjonscamper årlig for nesten 200 elever og med lokale aktører som oppdragsgivere. Metodikk fra entreprenørskap brukes av elever til nyskaping/ideutvikling også på andre fagområder. Juryen oppfatter at et stabilt antall ungdomsbedrifter viser kontinuitet i entreprenørskapsarbeidet.

Skolen bruker ungdomsbedrift som metode på alle trinn og på flere studieprogrammer.
Skolen har prioritert å gi lærere formell kompetanse innen entreprenørskap og deltakelse på nettverkssamlinger med lærere fra andre skoler. Skolen har hentet inn ekstern prosesskompetanse til veiledning av lærere og elever. Egen OU-gruppe av lærere som har jobbet med entreprenørskap. Skolen har egen arbeids – og næringslivskoordinator.

Har avtale med 40-50 eksterne samarbeidspartnere til skolenes dobbelkompetanseløp – mange av disse brukes i skolens entreprenørskapsaktiviteter.

Juryen legger vekt på at arbeidet er godt forankret i skolens ledelse og de ulike avdelingene.

Det foreligger helhetlige planer for arbeidet – som involverer både kompetanseheving av lærere, aktiviteter for elevene og bruk av eksterne samarbeidspartnere. Og planene har resultert i aktivitet som har involvert stadig flere elever og lærere på skolen de senere årene.»


Publisert 30. november 2017, oppdatert 30. november 2017.