Disse kommunene får to millioner kroner hver

Buskerud fylkeskommune bevilger kommunene Rollag og Hurum, samt Ringeriksregionen, totalt seks millioner kroner til omstillingsarbeid.

Onsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune fordeling av omstillingsmidler.

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør, og det er fylkeskommunen som definerer hvilke kommuner som skal få omstillingsstatus, og hvor lenge omstillingsperioden skal vare.

- Hensikten med disse midlene er å få til ny aktivitet og næringsutvikling i omstillingskommunene, sier Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget.

Omstillings- og nyskapingsarbeid er en ekstraordinær innsats i områder med ensidig næringsgrunnlag, og som står overfor store omstillings- og nyskapingsoppgaver.

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.


Publisert 1. februar 2017, oppdatert 1. februar 2017.