Disse osteprodusentene får 600 000 av fylkeskommunen

Vil selge mer lokalprodusert ost i Norge og i Europa.

I sist hovedutvalg bevilget fylkespolitikerne 445 000 kroner til prosjektet «Ostebygda - Næringsutvikling og attraksjonskraft, blant bønder, budeier, boende og besøkende!»

Det er aktører i landbruket i Hol som har gått sammen med Hol Ysteri om prosjektet Ostebygda (lenke til Ostbygda på Facebook).

Det er etablert samarbeid mellom aktørene og Hol kommune, Hanen (medlemsorganisasjon for lokalmatprodusenter) og reiselivet.

- Samarbeidet mellom mat og reiseliv har et stort potensiale!

Hanne Lisa Matt (Miljøpartiet De Grønne), leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune

Hanne Lisa Matt

I Buskerud er reiselivet en hjørnesteinsnæring som omsetter for 6,7 milliarder kroner i året (2016).

Hanne Lisa Matt viser til  at Geilo og Hallingdal er blant Norges største destinasjoner med et stadig større fokus på bærekraft og lokalt produsert mat.

- Det er fint at lokale folk tar initiativ til å gjøre lokal mat til noe større! Dette er viktig for reiselivet, fortsetter hun.

Ostebygda skal arbeide for utvikling og innovasjon innen det lokale mattilbudet og kortreist mat i samarbeid med reiselivet.

Målet er et mer økonomisk bærekraftig næringsliv med utgangspunkt i produksjonen på gardene og stølene.

Buskerud fylkeskommune har i tillegg bevilget 150 000 kroner til Ostebygda for å jobbe med kunnskapsformidling.


Publisert 17. september 2018, oppdatert 17. september 2018.