En av disse er Buskeruds beste entreprenørskapsskole

Får 50 000 kroner: Buskerud fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap skal kåre den beste entreprenørskapsskolen i fylket.

For første  gang skal Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Buskerud dele ut prisen for Beste Entreprenørskapsskole i Buskerud.

Prisen er på 50 000 kroner.

Dette er de nominerte skolene:

- Beste entreprenørskapsskole er en ny pris som skal løfte frem det gode arbeidet som gjøres på alle nivåer i skolene våre i Buskerud, sier Janne Buhaug, leder for næringsutvikling i Buskerud fylkeskommune.

- Vi ønsker å løfte frem skoler som systematisk bruker entreprenørskap som metode i undervisningen.

Janne Buhaug, Buskerud fylkeskommune

- Vi i Ungt Entreprenørskap har erfart viktigheten av at entreprenørskapsarbeid er forankret i skolens overordnede planer og at det jobbes systematisk, sier Erlend Eggen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap i Buskerud.

- Det er nødvendig for at skolene skal kunne få den nødvendige kompetansen internt og at flest mulig elever får anledning til utvikle sine evner på området. Det er bakgrunnen for at vi ønsker å være med på å løfte frem de gode eksemplene, fortsetter Eggen.

- Vi er veldig glade for at årets kandidater er fordelt på ulike utdanningsnivå – fra barneskole til videregående - og at det er stor geografisk spredning på skolene.

Erlend Eggen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap i Buskerud

- Det viser at det jobbes bra mange plasser i fylket og vi håper kandidatene kan inspirere også andre skoler til godt entreprenørskapsarbeid, sier Eggen.

Politikerne i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i fylkeskommunen avgjør i sitt møte 29. november hvem som mottar prisen.

Prisen deles ut under fylkeskommunens prisaften vinteren 2018. 


Publisert 27. oktober 2017, oppdatert 27. oktober 2017.