Europa som klasserom

20 næringsdrivende fra kulturnæringer og reiseliv i Buskerud er plukket ut for å dra ut i Europa for å få inspirasjon.

Gjennom innovasjonsprogrammet Reis & Ryk skal de som driver i kunst- og kulturbransjen eller i reiselivsbransjen i Buskerud og Vestregionen ut i Europa.

Programmet er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Vestregionen, Øvre Eiker kommune og Innoco AS som er den utførende part.

Fylkeskommunen har gått inn med 300.000 kroner, mens Vestregionen og Øvre Eiker kommune har bevilget 100.000 kroner hver til programmet.

De 20 deltakerne som er plukket ut skal på stipendopphold til en bedrift i Europa innenfor EUs Leonardo da Vinci-program

Målet er:

  • Utveksling av ideer og kunnskap på tvers av grensene
  • Nettverk og internasjonal erfaring for bedriftene
  • Å styrke innovasjonsevnen i bedriftene
  • Personlig vekst og utvikling for de som deltar

- Denne uka møttes de 20 som har fått plass på programmet til den første av fire samlinger der de ble kjent med hverandre og programmet, sier Anders Wengen i utviklingsavdelingen i fylkeskommunen.

- Totalt har over 400 bedrifter i hele landet deltatt på programmet, men dette er første gang det kjøres i vår region. Og det er første gang det har et hovedfokus på kulturnæringer, fortsetter Wengen som legger til at de også har inkludert reiselivsnæringer i utlysningen.

I tillegg til samlinger skal de utvalgte deltakerne på et minimum 2 uker langt hospiteringsopphold hos en bedrift i Europa. Deltakerne velger selv hvem de vil hospitere hos.


Publisert 24. oktober 2013, oppdatert 24. oktober 2013.