Fikk innspill til næringsplan

Fylkeskommunen samlet kommuner og næringsliv til regionalt innspillsmøte på Tyrifjord.

  • Av Carsten Øhrn

Tirsdag samlet fylkeskommunen rundt 30 deltakere fra nedre del av fylket på Tyrifjord Hotell til det første av to innspillsmøter til næringsplanarbeidet i Buskerud.

Bakgrunnen for samlingen er at det er vedtatt å lage en regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i fylket.

Planarbeidet er i oppstartsfasen, og planen skal ferdigstilles i 2014.

Delt inn i diskusjonsgrupper
Under innspillsseminaret ble deltakerne delt inn i diskusjonsgrupper for å samles om det de mener er viktig for Buskerud.

- Vi fant fram til tre viktige punkter. Naturressurser, arbeidsmarked/kompetanseutvikling og til slutt samferdsel/infrastruktur, sier Svein Eystein Lindberg fra Ringerike Etablerersenter.

Lindberg ledet den ene gruppa som diskuterte både fylkets fortrinn og mangler.

- Det er morsomt å se hvordan vi fra hvert vårt ståsted kan sitte sammen og diskutere løsninger, sier Lindberg.

- Næringslivet må gjenspeiles
- Det er viktig å få fram at næringslivet i kommunene våre må gjenspeiles i planen, og da tenker jeg spesielt på primærnæringene, sier varaordfører i Modum kommune, Ingunn Øderud.

- Det er spennende at vi kommer fra ulike steder i samme fylke, men likevel ender vi opp med nesten de samme konklusjonene i arbeidsgruppa som er bredt sammensatt, fortsetter Øderud.

- Det er viktig at vi kan være med på bidra til arbeidet går i riktig retning, slik at det blir noe vi i kommunene kan ha nytte av, poengterer næringslivskontakt Jon Arvid Fossum i Lier kommune.

- Vi jobber i skjæringspunktet mellom utdanning og regional utvikling. For oss er det da viktig at unge som er i opplæring også ser muligheter i lokalsamfunnet sitt, slik at de kan være med å utvikle det, sier Erlend Eggen i Ungt Entreprenørskap Buskerud.

Fremtidsrettet næringsutvikling
- Hensikten med disse innspillsmøtene er å få fram fortrinn og utfordringer som Buskerud har utfra ulike ståsteder, sier utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk i fylkeskommunen.

- Etter de to innspillsmøtene skal styringsgruppa diskutere dette videre.

- Det vil så gå til høring før politisk behandling i oktober, avslutter utviklingssjefen.

På fredag er det regionalt innspillsmøte for øvre del av fylket på Gol. 


Publisert 24. april 2013, oppdatert 24. april 2013.