Fikk innspill til næringsplan

Fylkeskommunen samlet kommuner og næringsliv til regionalt innspillsmøte på Tyrifjord.

Tirsdag samlet fylkeskommunen rundt 30 deltakere fra nedre del av fylket på Tyrifjord Hotell til det første av to innspillsmøter til næringsplanarbeidet i Buskerud.

Bakgrunnen for samlingen er at det er vedtatt å lage en regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i fylket.

Planarbeidet er i oppstartsfasen, og planen skal ferdigstilles i 2014.

Delt inn i diskusjonsgrupper
Under innspillsseminaret ble deltakerne delt inn i diskusjonsgrupper for å samles om det de mener er viktig for Buskerud.

- Vi fant fram til tre viktige punkter. Naturressurser, arbeidsmarked/kompetanseutvikling og til slutt samferdsel/infrastruktur, sier Svein Eystein Lindberg fra Ringerike Etablerersenter.

Lindberg ledet den ene gruppa som diskuterte både fylkets fortrinn og mangler.

- Det er morsomt å se hvordan vi fra hvert vårt ståsted kan sitte sammen og diskutere løsninger, sier Lindberg.

- Næringslivet må gjenspeiles
- Det er viktig å få fram at næringslivet i kommunene våre må gjenspeiles i planen, og da tenker jeg spesielt på primærnæringene, sier varaordfører i Modum kommune, Ingunn Øderud.

- Det er spennende at vi kommer fra ulike steder i samme fylke, men likevel ender vi opp med nesten de samme konklusjonene i arbeidsgruppa som er bredt sammensatt, fortsetter Øderud.

- Det er viktig at vi kan være med på bidra til arbeidet går i riktig retning, slik at det blir noe vi i kommunene kan ha nytte av, poengterer næringslivskontakt Jon Arvid Fossum i Lier kommune.

- Vi jobber i skjæringspunktet mellom utdanning og regional utvikling. For oss er det da viktig at unge som er i opplæring også ser muligheter i lokalsamfunnet sitt, slik at de kan være med å utvikle det, sier Erlend Eggen i Ungt Entreprenørskap Buskerud.

Fremtidsrettet næringsutvikling
- Hensikten med disse innspillsmøtene er å få fram fortrinn og utfordringer som Buskerud har utfra ulike ståsteder, sier utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk i fylkeskommunen.

- Etter de to innspillsmøtene skal styringsgruppa diskutere dette videre.

- Det vil så gå til høring før politisk behandling i oktober, avslutter utviklingssjefen.

På fredag er det regionalt innspillsmøte for øvre del av fylket på Gol. 


Publisert 24. april 2013, oppdatert 24. april 2013.